Vabadussõja mälestusmärgi komisjon

13.01.17

Vabadussõja mälestusmärgi komisjon on moodustatud Hiiu maavanema 02.02.2016 korraldusega nr 1-1/2016/18.

 

Komisjoni ülesanded on:

 •  Välja valida Vabadussõjas hukkunud hiidlaste mälestusmärgi asukoht ja kavand.
 • Mälestusmärgi kavandi leidmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss.
 • Komisjoni tööd juhib ja koosoleku kutsub kokku maavanem või tema poolt volitatud isik.
 • Komisjoni asjaajamise tagab ja koosoleku protokollid säilitab Hiiu Maavalitsuse kantselei.
 • Komisjoni koosolekutel võib osaleda virtuaalselt.
 • Komisjoni koosolekud võivad olla elektroonilised.
 • Komisjoni otsused tehakse konsensuslikult.
 • Komisjoni koosseisu muudab ja tegevuse lõpetab maavanem oma korraldusega.

 

Komisjoni koosseis:

 1. Riho Rahuoja - Hiiu maavanem, komisjoni esimees;
 2. Ermo Mäeots - Hiiu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja;
 3. Dan Lukas - Hiiumaa Muinsuskaitse Selts;
 4. Katrin Koit - Muinsuskaitseameti Hiiumaa vaneminspektor;
 5. Helgi Põllo - SA Hiiumaa Muuseumid teadusdirektor;
 6. Hellar Lill - Eesti Sõjamuuseumi direktor;
 7. Mati Strauss - Vabadussõja Ajaloo Selts;
 8. Mart Mõniste - Hiiumaa Militaarajaloo Selts;
 9. Mart Reino - Kaitseliidu Lääne maleva Hiiumaa malevkonna pealik;
 10. Hüllo-Kristjan Simson - EELK preester;
 11. Tiit Paulus - Emmaste vallavanem;
 12. Reili Rand - Hiiu vallavanem;
 13. Omar Jõpiselg - Käina vallavanem;
 14. Ants Orav - Pühalepa vallavanem;
 15. Jaan Kuusemets;
 16. Urmo Vaikla;
 17. Maria Valdma;
 18. Valev Sein.