Uue nime andmine

6.01.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus
Nimeseaduses sätestatud juhtudel võib isik esitada perekonnaseisuasutusele taotluse uue nime saamiseks (ees-ja /või perekonnanime muutmiseks). Seadus lubab üldjuhul muuta nime ühel korral.
 
Selleks esitab isik perekonnaseisuasutusele vormikohase avalduse.
Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid kande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente.
 
Avaldus ja kõik dokumendid  esitada  perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
 
Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.
 

 

Kestvus

Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise taotlus vaadatakse läbi mõistliku tähtaja jooksul.

Hind

Uue nime andmine on sõltuvalt nimeseaduses sätestatud  põhjusest kas riigilõivuga  100 eurot  või ilma riigilõivuta.

Maksmine

Riigilõivu saab tasuda kohapeal sularahas või internetipangas. Makseterminal puudub.

 

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Pangakonto:
Swedbank nr. EE932200221023778606
SEB pank nr. EE891010220034796011
Viitenumber: 2900082731
Selgitus: Uue nime andmine

 

Riigilõiv tasutakse avalduse esitamisel (enne toimingu tegemise  taotlemist).

Riigilõivu saab tasuda ka kohapeal internetipangas.

Õigusaktid

Vastutaja

Viiu-Marie Fürstenberg   viiu-marie.furstenberg@hiiu.maavalitsus.ee, tel 463 6064, 53080295

Teenuse taotlemine kohalpeal

Vajalikud sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
 
Aadress: Kärdla linn, Leigri väljak 5, tuba 114 (või 127)
Vastuvõtuajad
 

Vajalikud 
dokumendid

  • avaldaja isikut tõendav dokument;
  • avaldaja sündi tõendav dokument;
  • avaldaja perekonnaseisu tõendav dokument;
  • avaldaja alaealiste laste sündi tõendav dokument.

Dokumendi (va isikut tõendav dokument)või andmete esitamist ei nõuta, kui kande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.

Tulemus

Nimekanne rahvastikuregistris.

 

Uue nime andmist tõendab kas perekonnaseisuametniku otsus või väljavõte regionaalministri käskkirjast.

Viide

Teenuse taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud
Digitaalselt allkirjastatud avaldus 

Vajaminevad dokumendid

ID kaart või  Digi-ID  (pin1 ja pin2)

Tulemus

Uue nime kanne rahvastikuregistris.

Viide