Uudised ja teated

Külanimede muutmisest Hiiumaal peale kohalikke valimisi

Hiiumaa valdade ühinemise järel tekkivas Hiiumaa vallas oleks kaks Harju, Selja ja Kurisu küla ning kolm Nõmme küla. Eesti seaduste ja tavade alusel ei saa ühes haldusüksuses olla mitut päris sama nimega küla, nimede vahel peab saama vahet teha.

 

Kohanimenõukogu tegi kohanimeseaduse § 21 punkti 1 alusel ettepaneku täiendada viie küla nimesid järgmiselt:

 

Kurisu küla Emmaste vallas -  Emmaste-Kurisu küla

Selja küla Emmaste vallas  - Emmaste-Selja küla

Nõmme küla Hiiu vallas – Reigi-Nõmme küla

Harju küla Pühalepa vallas – Pühalepa-Harju küla

Nõmme küla Pühalepa vallas – Kärdla-Nõmme küla

 

Täpsem info on avaldatud kohanimenõukogu kodulehel http://www.eki.ee/knn/Kylanimede_muutmisest_Hiiumaal_KNN.pdf. Arvamused palume saata hiljemalt 29. septembriks aadressil kohanimi@fin.ee (Eesti kohanimenõukogu).

 

Asustusjaotuse muudatus külanimede osas jõustub samal ajal moodustatava Hiiumaa vallavolikogu tulemuste väljakuulutamisega.