Uudised ja teated

« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi saab taotlusi esitada 2. oktoobrini

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Programmist saab taotleda toetusi kahest erinevast meetmest:

·         kogukonna areng;

·         elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.

Sel korral on lisandunud ka võimalus taotleda toetust kogukonnas Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega seonduvate tegevuste läbiviimiseks.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot.


Taotlus tuleb esitada hiljemalt 2. oktoobriks 2017 kl 16.30 Hiiu Maavalitsusele. Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata digiallkirjastatult aadressil  kaja.sormus@hiiu.maavalitsus.ee hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel aadressile Leigri v 5, 92401 Kärdla (postitempel ei tohi olla hilisem kui 02.10.2017).


Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid on aadressil http://kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop17-sygisvoor.


Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:

·         mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;

·         sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

Paneme taotlejatele südamele, et enne taotlema asumist kõik tingimused läbi loeksite,  kindlasti õigeid, ehk 2017. aasta sügisese taotlusvooru vorme täidaksite ja mistahes küsimuste korral võimalikult aegsasti maavalitsuse poole pöörduksite.


 
Tehniline lisainfo: Tarmo Treimann; 656 0487, 5301 3652; tarmo@kysk.ee või 

Kaja Sõrmus 460 6060; 50 52 998; kaja.sormus@hiiu.maavalitsus.ee


Sisuline, taotluse koostamise abi: Kaja Hiis-Rinne 5886 4454; kaja@tuuru.edu.ee.