Uudised ja teated

« Tagasi

Kogukondliku turvalisuse toetusvoor 2017 on avatud

Kogukondliku turvalisuse maakondliku taotlusvooru tingimused ja taotlusvormid on tänasest avalikustatud.

Toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Taotlejaks võivad olla:
- Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused;
- vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused (võivad esitada päästekomandoga seotud taotluse). 

Toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele. 

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 2. maiks kl 16.30 Hiiu Maavalitsusele Leigri väljak 5, 92401 Kärdla, telefon: 463 6040,  e-posti aadress: info@hiiu.maavalitsus.ee

Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile (postitempel ei tohi olla hilisem kui 02.05.2017).

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid on aadressil http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/tur17


Enne taotlema asumist palun lugege läbi tingimused,  kasutage õigeid taotlusvorme ja küsimuste korral pöörduge aegsasti maavalitsuse või MTÜde konsultandi poole.
 
Tehniline lisainfo: Tarmo Treimann; 656 0487, 5301 3652; tarmo@kysk.ee ja Kaja Sõrmus 463 6060, 50 52 998, e-post: kaja.sormus@hiiu.maavalitsus.ee


Sisuline, taotluse koostamise abi: SA Tuuru, MTÜde konsultant Kaja Hiis, e-post: kaja@tuuru.edu.ee.

 

Kaja Sõrmus

arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist

Hiiu Maavalitsus

Leigri väljak 5, Kärdla

tel. 463 60 60

mob 50 52 998