Uudised ja teated

« Tagasi

Kahepäevane õpiüritus lasteaedade pedagoogidele „Iga laps on eriline“

14.-15.08. on Hiiumaa lasteaedade õpetajad ja tugimeeskondade liikmed omandamas kaasaegseid teadmisi  tööks arenguliste erivajadustega (AEV) lastega ja nende peredega ning vahetamas häid kogemusi senisest praktikast. Õppepäevi viib läbi Tartu Tugiteenuste Keskuse logopeed-eripedagoog Ülle Kuusik. Kahel päeval saadakse ülevaade AEV laste õpetamise üldistest põhimõtetest, jagatakse soovitusi ja nõuandeid tööks AEV laste peredega ning keskendutakse lapse tunnetustegevusele, selle arengu toetamisele ja arendamisele.  Õppepäevad toimuvad Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toel projekti  „Koolimeeskondade  ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks" raames.