Uudised ja teated

Hiiumaa vald tuleb

Aasta tagasi kirjutasin Hiiu Lehte arvamuse Hiiumaa valikutest seoses haldusreformiga. Pakkusin välja kolm erinevat teed,  kusjuures lõpptulemus Hiiumaa jaoks on vaatamata valitud teele üks omavalitsus. Realiseerus mõningate variatsioonidega keskmine variant, kus osa omavalitsustest leppis ühinemises kokku ja osa sundliidetakse.  Aasta tagasi oli lootus suur, et tuleb kokkulepe kõikide omavalitsuste vahel, kuid poliittehnoloogilised protsessid ja ambitsioonid ähmastasid terve mõistuse ning kõige arukam variant, mis oleks toonud ühinemispreemia jäi tulemata. Haldusreformi seaduse (HRS) rakendumisel oli kaks olulist verstaposti. Esimene eelmise aasta novembri alguses kui vahetus valitsus ja võimule tuli seni sundliitmist tauninud Keskerakond. Uus valitsus suunamuutust ei teinud, ning haldusreform jätkus samadel alustel. Teine oluline hetk oli 20. detsembril 2017 kui Riigikohus otsustas,  et HRS ei ole vastuolus põhiseadusega.

Hiiumaa jaoks sai kõik selgeks. Vaatamata sellele jätkasid mõned riigikogusse kuuluvad tipppoliitikud heietamist sellest, et sundliitmist ei tule. Hiiu Lehest sai lugeda Enn Eesmaa lubadust, et mured võetakse linna kaasa ja keegi ei taha omavalitsustega tülli minna.  Sellega puhuti lõkkele lootusesädet mitme omavalitsuse võimalusest Hiiumaal ja anti asjatut lootust Pühalepa ja Emmaste valla juhtidele. Samas ei ole minu teada ükski neist poliitikutest teinud ainsatki ettepanekut haldusreformi piirkondlikule komisjonile, rahandusministeeriumile ega valitsusele seadusemuudatuseks või erisuste tegemiseks Hiiumaa omavalitsustele.

Emmaste ja Pühalepa vallajuhid valisid, julgustatuna mõningate poliitikute katteta lubadustest, võimaluse asemel vallaelanike  läbirääkimiste laua taga kaitsta, vastandumise ja  võimalike ühinemistulemustega hirmutamise taktika. Rahvahääletuse tulemused näitasid, et nimetatud taktika töötas päris hästi.

Tänaseks on Vabariigi Valitsuse otsus Hiiumaa omavalitsuste ühinemise kohta tehtud. Kuigi Emmaste ja Pühalepa vald on  valitsuse määruse kohtus vaidlustanud, ei ole kohus rakendanud  esmast õiguskaitset, mis takistanuks mul valimistoiminguid teha.

Vastavalt valitsuse määrusele tegin maavanemana valimiseelsed toimingud, et 15. oktoobril 2017 saaksid toimuda Hiiumaa Vallavolikogu valimised. Valimistoimingute  ettevalmistamisel lähtusin  põhiliselt haldusreformi seadusest , Vabariigi Valitsuse määrusest haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta ning Hiiu ja Käina valla vahel sõlmitud ühinemislepingust.

Vastavalt viimatimainitud ühinemislepingule sain Hiiumaa valla valimisteks moodustada viis valimisringkonda ja määrata volikogu liikmete  arvuks 23. Mandaadid jagunevad erinevate valimisringkondade vahel vastavalt elanike arvule järgnevalt: Kärdla ringkond 8 mandaati, Käina ringkond 5 mandaati, Pühalepa ringkond 4 mandaati, Emmaste ja Kõrgessaare ringkond kumbki 3 mandaati.

Kandideerida võivad kõik Hiiumaa elanikud, kelle  elukoht  rahvastikuregistri järgi on seisuga 1. august 2017 Hiiumaal. Kui kandideerida saab  Hiiumaa sissekirjutusega kõikides Hiiumaa valimisringkondades, siis valida saab vaid oma elukohajärgses valimisringkonnas. Esmakordselt on valijate vanusepiir allapoole toodud – hääletamisõigus on neil, kes on valimispäevaks saanud 16aastaseks.

Soovin kõikidele kandideerijatele häid ideid ning edu,  valijatele tarku ja kaalutud otsuseid, et saaks valitud volikogu, kellel on soovi ja võimekust üles ehitada ühtne ja tugev Hiiumaa vald.

Riho Rahuoja
Hiiu maavanem