Uudised ja teated

« Tagasi

Hiiumaa noorte ja noorsootöötajate tunnustamine

Noorte ja noorsootöö valdkonna tegijate tunnustamise eesmärk on tõsta esile kogukonnas enim silma paistnud noori, noorsootöötajaid, valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone. Samuti märgata olulisemaid algatusi ning ettevõtmisi, millel on olnud laiem kõlapind.

Kandidaatide esitamise kategooriad on:

  1. Aasta noorsootöötaja

Aasta noorsootöötaja on inimene, kes on enim käesoleval aastal silma paistnud noorsootöö valdkonna arendamisega, on algatanud projekte ja/või koostööd kohalikul ja/või riiklikul tasandil, hõivanud noori tegelema millegi huvitava ja kasulikuga. See on inimene, kes on või on olnud noorsootöötaja või tegelenud valdkonnas vabatahtlikuna.

  1. Aasta noor

Aasta noor on paistnud silma erinevate algatustega, olnud ürituste ja/või projektide aktiivne eestvedaja ja kaasalööja. Ta on innustanud teisi noori tegutsema ning selle tulemusel on toimunud olulist vastukaja leidnud sündmus või teostunud väärt idee.

  1. Aasta ringijuht

On inimene, kes on käesoleval aastal oma valdkonnas enim silma paistnud huvihariduse pakkumise või noortevaldkonna koolitusega ja kes on järjepidevalt hõivanud noori tegelema millegi huvitava ja kasulikuga. On inimene, kes on algatanud ja viinud ellu olulisi, mõjusaid ja/või uuenduslikke huvitegevusi või koolitusi või kursuseid, välja töötanud õppemeetodeid ja /või õppematerjale või osalenud laiemal tasandil koolitusvaldkonna arendamisel.

  1. Aasta sündmus

Aasta sündmus on olnud silmapaistev ja uuenduslik ettevõtmine, leidnud positiivset vastukaja. See on lisanud innustust teistele uutele algatustele või tegudele. Selle tulemusena  on toimunud märgatav areng noortevaldkonnas, sellega on olnud hõivatud erinevate elualade esindajad ja see on soodustanud koostööd erinevate valdkondade vahel.

  1. Aasta vabatahtlik noorsootöös

Vabatahtlik noorsootöös on inimene, kes on olnud noorsootöö valdkonna tegevustes alati aktiivne kaasalööja ja mõtleja. Ta on ilma küsimata ja tasuta aidanud Hiiumaa noortega seotud ettevõtmisi ja tegevusi ellu viia. Väsimatu entusiast, kelle siiras soov valdkonda panustada on silma jäänud.

 

  1. Aasta noortesõbralik ettevõte/organisatsioon

 

                Noortesõbralik ettevõte/organisatsioon on olnud silmapaistev ja oluline panustaja     noortevaldkonnas. Ta on olnud noorte aktiivne toetaja, teinud head koostööd kohalikul ja/või   maakondlikul tasandil, mille tulemusena on toimunud märgatav areng noortevaldkonnas.

 

 

 

Kandidaatide esitamisel märgitakse kandidaadi nimi ja kontaktandmed;  millisele kategooriale esitatakse ja lühike põhjendus. Lisatakse esitaja nimi ja kontaktandmed või täidetakse  vorm, mis on kättesaadav kodulehel https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDHyPpCCfMQzNBhX7ZtIAFtO-jhaqyelE7PZo2ftbTOJEmfw/viewform

 

Kandidaatide ettepanekud  saab esitada ka e-posti teel aadressil: kaie.pranno@hiiuvald.ee või kirjalikult aadressil: Uus tn 2b, Kärdla 92413, märkega ümbrikul „Noorsootöö parimad".

Kandidaatide esitamise tähtaeg on  15. oktoober 2017.a. (k.a.). Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud, samuti on võimalik üles seada enda kandidatuur. Esitatutest parimad valib maavanema poolt moodustatud komisjon.