Uudised ja teated

« Tagasi

Tunnusta vahvaid vabakonna esindajaid

21.-27. novembrini 2016 toimub üleeestiline Ühisnädal, teemaks HOOLIVUS. Nädala raames tuuakse esile kodanikuühiskonna tegemisi.
 

Ühendus Kodukant Hiiumaa, Hiiu Maavalitsus, Hiiumaa politsei ning Sihtasutus Tuuru kutsuvad selle nädala raames üles esitama ettepanekuid Hiiumaa kodanike ja kodanikuühenduste tunnustamiseks.

Kandidaate saavad esitada nii kodanikeühendused, omavalitsused, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud ise, kes oma tublit tegevust saavad ankeedis avalikustada. 

Ettepanekuid ootame:

  • Parim kodanikuühendus 2016 - tunnustus antakse organisatsioonile, kelle tegevus on toonud kaasa olulise positiivse muudatuse paikkonnas ja/või maakonnas, teatud väärtuste säilitamisel ja arendamisel ning kelle tegevuse tulemus on suunatud laiemale sihtgrupile ning ei ole olnud suunatud ainult oma liikmetele;
  • Uuenduslik algatus 2016 - tunnustus antakse kodanikeühenduste hulgas sündinud uuenduslikule algatusele, mis on suurepäraseks eeskujuks teistelegi;
  • Koosmeelekandja 2016 - tunnustus antakse kodanikuühendus(te)ele, kelle koostöö algatus on kandnud head vilja. On lahendatud kohalikke probleeme, tehtud sektoritevahelist koostööd;
  • Pärandikandja 2016 - tunnustus antakse kodanikealgatuse korras toimivale pärandkultuurikandjale, kellele on oluline piirkondlik identiteet ja lugu, on saavutanud laia sotsiaalse mõju ja, kes on kaasanud oma tegevustesse kogukonna erinevate põlvkondade liikmeid;
  • Parim vabatahtlik organisatsioon 2016 - tunnustatakse ettevõtet või avaliku sektori asutust, kes on aktiivselt osalenud vabatahtlikus tegevuses või toetanud ning soodustanud oma töötajate vabatahtlikku tegevust;
  • Parim vabatahtlik 2016 - tunnustatakse isikut, kes on silma paistnud vabatahtlikus tegevuses piirkonna sotsiaalhoolekandes, kogukonna avalike teenuste pakkumisel, keskkonnahoius, kultuuriloo ja muu külaelu edendavate valdkondade töös;
  • Hooliv kodanik 2016 - tunnustatakse inimest, kes on olnud märkav ja hooliv, pakkunud tuge, turvatunnet abivajajale;
  • Kodanikuühiskonna toetaja 2016
 

Ettepanekuid koos tunnustatava vabas vormis kirjeldusega ootame kuni 28. oktoobrini 2016 kaja@tuuru.edu.ee või täites vormi siin.

Lisainfo: Kaja Hiis,  kaja@tuuru.edu.ee, 462 2800