Uudised ja teated

Hiidlased Saaremaal omavalitsusi ühendamas

Hiiu maavanem Riho Rahuoja osales eile Kuressaare linnapea Madis Kallase kutsel Saaremaal  ühinevate omavalitsuste juhtrühma koosolekul.

„Saarlastel on ühinemisotsus tehtud ja suuremad pinged maas. Kokkusaamisel jäi silma rahulik ja sisule keskenduv õhkkond", mainis  maavanem.

Kohtumise alguses andis Saaremaa Omavalitsuse Liidu büroo direktor  Veiko Viil ülevaate kohtumisest Rahandusministeeriumiga, kus omavalitsuste esindajatele tutvustati maavalitsuste ümberkorralduse eesmärke ja põhimõtteid.

Madis Kallas jagas infot erinevates valdkondades moodustatud komisjonidest – täpsustati ülesandeid ja koosseise.  Lõpujärgus on Saaremaa omavalitsuste ühinemise tegevjuhi konkurss.

Kiiduväärt on saarlaste poolt EAS-le esitatud projekt, mille eesmärgiks on uue valla poolt täidetavate funktsioonide jaoks võimalikult hea struktuur välja töötamine. Projekti "Suure territooriumiga ühinenud omavalitsuse mitmetasandilise haldusorganisatsiooni kujundamine Saaremaa vallas", mis juba EAS-lt ka rahastuse osas heaks kiidetud, tutvustas Kuressaare linnavalitsuse arendusnõunik Anu Vares. Projekti tulemust ja analüüsi käigus saadud teadmisi lubati kenasti ka hiidlastega jagada.

Pärast ühinemist saab Saaremaast suurima territooriumi ja elanike arvuga vald Eestis.
Ühinemislepingu kohaselt moodustatakse Saaremaal üks valimisringkond,  kust valitakse 31 volikogu liiget. Pärast ühinemist saab olema  igas praeguses vallakeskuses piirkondlik teenuskeskus, lisaks veel Kärla ja Lümanda teenuskeskused.

Kuressaare linn ja Lääne-Saare vald kui suurimad ühinejad, kelle ühisest tõmbekeskusest  saab ka ühendvalla keskus,  osavalda ei moodusta. Alus- ja põhiharidusasutuste võrk säilitakse senisel kujul vähemalt 4 aastat, samuti jääb alles senine kultuurimajade ja raamatukogude võrk. Teede remondiks ja hoolduseks ning haljastus- ja heakorratöödeks vajalikud vahendid tagatakse endiste valdade territooriumidele vähemalt senises mahus 4 aastaks.

Koos maavanemaga seilasid üle Soela Hiiu vallavolikogu esimees Jüri Ojasoo ja maasekretär Piret Sedrik.