Uudised ja teated

« Tagasi

B7 aastakonverents „Kas Saaremaa on mereriik?“

Kolmapäeval, 14. septembril toimub Läänemere saarte koostöövõrgustiku B7 aastakonverents „Kas Saaremaa on mereriik?" Saare Golfi klubimajas, kus lisaks erinevate institutsioonide esindajatele Saaremaalt ja Eestist, vahetavad kogemusi mereriigi kontekstis ka teiste B7 saarte esindajad.

26ndat korda toimuva B7 aastakonverentsi fookus tuleneb merekultuuriaastast, mis Eestis hetkel aset leiab. Seetõttu võetaksegi vaatluse alla mereriigi mõiste – mida see endas kätkeb, kuidas selleni jõuda, mis on takistused ning miks on üleüldse oluline rääkida mereriigist Läänemere saarte puhul. Omapoolseid mõtteid sellel teemal jagavad B7 liikmete esindajad Gotlandilt, Ahvenamaalt, Hiiumaalt ning seejärel toimub laiem diskussioon Saaremaa kui mereriigi üle. Paneeli, kuhu on oodata nii Saare maavanemat Kaido Kaasikut, esindajaid majandus- ja kommunikatsiooni- ning rahandusministeeriumist kui ka AS Tallinna Sadama juhatuse liiget Marko Raidi ja veel mitmeid teisi, juhib AS Saarte Liinide juhatuse esimees Villu Vatsfeldt.

Konverentsi nagu ka kõigi teiste merekultuuriaasta raames toimuvate arutelude eesmärk on ajaloolise, loodusliku ning kultuurilise pärandi teadvustamine, uute ideede arendamine, et meie riik, ning veelgi enam saared, oleksid jätkusuutlikumad nii elamise ja töötamise mõttes kui ka turismiobjektist lähtuvalt.

B7 on Läänemere saarte koostöövõrgustik, mis on tegutsenud aastast 1989. Seitsmest algsest liikmest on praegu võrgustikus tegevad lisaks Saaremaale ka Hiiumaa, Ahvenamaa, Rügen ja Gotland. B7 eesmärgiks on aidata läbi rahvusvahelise koostöö kaasa oma liikmessaarte arengule ja nende eesmärkide saavutamisele. Iga kahe aasta tagant vahetub B7 eesistujasaar ning 2015-2016 on selleks Saaremaa.