Ühistranspordi järelvalve

Järelevalvet korraldatakse Hiiu Maavalitsuse poolt sõlmitud avaliku teenindamise lepingute ja halduslepingute täitmise üle välja antud sõitjateveo tegevuslubade, liinilubade ja sõidukikaartide korrasoleku üle.

 

Teostatakse kontrolli:

  • Sõitjateveo eeskirjadest kinnipidamise üle;
  • sõitjate üle;
  • bussijuhtide üle;
  • ühissõiduki tunnuseid matkivate sõidukite üle.

Seaduslik alus:

Hiiu Maavalitsusel on õigus:

  • Järelevalve korras puuduste avastamisel teha märgukirju  ja ettekirjutusi rikkujatele;
  • Algatada väärteomenetlusi rikkujate (sõitjad, bussijuhid, juriidilised isikud) suhtes;

Järelevalve tulemusena saadud andmete kasutamisega suunata ja koordineerida maakonna  ühistranspordi arengut.
 

Kontakt:

Tõnis Markus

Ühistranspordi spetsialist

tonis.markus@hiiu.maavalitsus.ee

Tel: 463 6067 

Kabinet: 208, Leigri väljak 5, Kärdla