Teadmussiirde ja teavituse toetuse maakondlik hindamiskomisjon

10.03.16

Maakondlik komisjon on moodustatud maavanema 22. jaanuari 2016 korraldusega nr 1-1/2016/8.
Komisjoni ülesandeks on taotluste prioriteetsuse hindamine vastavalt hindamise korrale.
 

Maakondliku komisjoni koosseis

Komisjoni esimees:

  • Aivi Telvik – Hiiu Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
Komisjoni liikmed:
  • Ermo Mäeots – Hiiu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja, maavalitsuse esindaja;
  • Tiit Vannas – põllumajandustootjate esindaja;
  • Andrus Ilumets – metsandusega tegelevate ettevõtjate esindaja;
  • Kaja Antons – toiduainetetööstuse esindaja.
 
Lisainfo
Kaja Sõrmus
Arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist
tel 463 60 60
kaja.sormus@hiiu.maavalitsus.ee