Siseturvalisus

Kogukondliku turvalisuse 2015. aasta väikeprojektide toetusprogramm

Eesmärk   Edendada kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel, suurendada turvalisuse loomisse panustavate  ühenduste vahelist koostööd sh edendada...

Siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse 2014. aasta toetusprogramm

1.1  Siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse 2014. aasta toetusprogramm (programm) reguleerib siseturvalisuse vabatahtlikele organisatsioonidele riigieelarvest toetuse andmise põhimõtteid,...

Siseturvalisuse seminar „Hiiumaa turvaliseks koostöös“

Siseturvalisus on ühiskonna stabiilsuse tagamisel oluline.  Inimeste turvalisust ja turvatunnet  ei mõjuta üksnes süütegude arv ja nende olemus. Turvalisuse tagamine on terviklik ning...