Siseturvalisus

Siseturvalisuse seminar „Hiiumaa turvaliseks koostöös“

Siseturvalisus on ühiskonna stabiilsuse tagamisel oluline.  Inimeste turvalisust ja turvatunnet ei mõjuta üksnes süütegude arv ja nende olemus. Turvalisuse tagamine on terviklik ning nõuab paljude asutuste ja inimeste ühist panust, see algab igaühest endast. Siseturvalisuse teema teadvustamiseks ja vajalike tegevuste kokkuleppimiseks on maavanema eestvedamisel käivitatud turvalisusküsimustega tegelev maakondlik koostöövõrgustik.  
 
Selle raames toimus 22. aprillil  k.a  Hiiu  Maavalitsuses siseturvalisuse alane seminar „Hiiumaa turvaliseks koostöös", kuhu olid kutsutud Siseministeeriumi, Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning vabatahtlike päästjate esindajad.  Seminari päevakavas olid mitmekülgsed ettekanded siseturvalisuse arengukava 2015-2020 maakondlikust tasandist, kriisireguleerimisest Lääne Päästekeskuses, merepäästesündmuste juhtimisest,  vabatahtlike toetuspõhimõtetest ning politsei, päästekeskuse ja vabatahtlike valmisolekust navigatsiooni hooajaks.
 
Märkimisväärne on fakt, et möödunud aastal toetas siseministeerium Hiiumaa siseturvalisusega seotud projekte 12 000 euro väärtuses. Muuhulgas aidati soetada vabatahtlikele merepäästjatele kolm päästeülikonda ja veekindel raadiojaam, Emmaste päästekeskusele mootorsaag ja paadimootor ning Kõrgessaare Tuletõrje Seltsile päästmisel vajaminevat tehnilist varustust.