Sihtasutus Hiiumaa Haigla

5.01.16

Alates 12.11.2015 on sihtasutuse Hiiumaa Haigla riigipoolseks asutajaõiguste teostajaks Sotsiaalministeerium.

 

Vt Vabariigi Valitsuse 17.02.2002 korraldus nr 870 "Sihtasutuse Hiiumaa Haigla asutamine" https://www.riigiteataja.ee/akt/317112015010

 

Vt asutajaõiguste teostaja muutmise otsustus:  Vabariigi Valitsuse 12.11.2015 korraldus nr 486 https://www.riigiteataja.ee/akt/317112015004