Riigi kasuks hüpoteegiga koormatud kinnistu raiemahu kooskõlastamine

1.03.17

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Maa müügi- ja hüpoteegi seadmise lepingute kohustuslikeks tingimusteks on kohustus vältida hüpoteegiga koormatud kinnisasja väärtuse vähenemist ja hüpoteegipidaja õiguste muul viisil kahjustamist ning ilma hüpoteegipidaja loata mitte raiuda kasvavat metsa maal, millele erastamisel tekkinud nõuete täitmise tagamiseks on seatud Eesti Vabariigi kasuks hüpoteek. Loa taotlemiseks tuleb esitada hüpoteegipidajale metsaseaduses sätestatud metsamajandamiskava koos metsateatisega. Hüpoteegipidajal on õigus loa andmisest keelduda, kui raie tulemusena langeks kinnisasja väärtus alla 1,2-kordse hüpoteegiga tagatud nõude määra.

Kestvus

Olenevalt keerukusest 3 - 13 päeva.

Hind

Riigilõivu vaba.

Õigusaktid

Vastutaja

Küllike Riisna, tel 463 6055, kyllike.riisna@hiiu.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine kohalpeal

Vajalikud sammud
Vajalik isiklik kohaletulek või digitaalsel allkirjastatud avalduse esitamine.
Aadress: Leigri väljak 5 Kärdla.

Vajalikud 
dokumendid

Metsamajandamiskava, metsateatis.

Viide

Avalduse näidis (RTF formaadis)