PKT

5.04.16

Teade Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse I taotlusvooru avamise kohta Hiiu maakonnale.

 

EAS avab Hiiu maakonnale Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse I taotlusvooru taotluste vastuvõtuks 31.03.2016.  Taotluste esitamise tähtaeg on 4.07.2016 kell 17.00.

 

Riigihalduse minister on kinnitanud 16.03.2016 käskkirjas nr 072 Hiiu maakonna konkurentsivõime tegevuskava ja 28.03.2016 käskkirjas nr 080 kehtestanud Hiiu maakonna I taotlusvooru taotluste esitamise tähtaja ning määranud taotlusvooru eelarveks 1 217 347 eurot. Riigihalduse ministri kirjas maavanematele 28.03.2016 nr 9.2-13.82/04870 on selgitus Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse voorude eelarvetest. Esimesse vooru suunatakse 50% maakondlikust eelarvesummast.