Perekonnaseisutõendite ja registriväljavõtete väljastamine

5.04.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus
Isikul on õigus saada oma perekonnasündmuse registreerimisel esmane tõend tasuta. Hiljem on õigus saada perekonnasündmuse kohta korduvat tõendit maavalitsustest.
 
Maavalitsuse arhiivis säilitatakse paberdokumente alates 01.07.1926, samuti  perekonnakirju ja nende juurde kuuluvaid lisadokumente.
 

Andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta enne 01.07.1926 on võimalik saada Rahvusarhiivist www.ra.ee/vau .

 

Genealoogiliste uurimiste korral soovitame pöörduda:

Kestvus

Kokkuleppel avaldajaga väljastatakse tõend mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 1 kuu avalduse saabumisest.

Hind

Korduva sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse, nime- või soomuutmise paberil tõendi väljastamise eest maksta riigilõivu  10 eurot

Digitaalselt allkirjastatud elektroonilise tõendi eest 5 eurot


Rahvastikuregistri väljavõtte (õigustatud huvi korral teise isiku kohta), perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetuses oleva dokumendi kinnitatud ärakirja eest tasuda riigilõivu 5 eurot

Rahvastikuregistri väljvõte, mis on koostatud taotleja enda või tema alaealise lapse kohta, on ilma riigilõivuta.

Maksmine

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Pangakonto:
Swedbank nr. EE932200221023778606
SEB pank nr. EE891010220034796011

Viitenumber: 2900082731

Selgitus: korduva tõendi väljastamine

Riigilõivu saab tasuda kohapeal sularahas või internetipangas. Makseterminal puudub.

 

Õigusaktid

Vastutaja

Viiu-Marie Fürstenberg   viiu-marie.furstenberg@hiiu.maavalitsus.ee, tel 463 6064, 53080295

Teenuse taotlemine kohalpeal

Vajalikud sammud
Vajalik isiklik kohaletulek või digitaalselt allkirjastatud avaldus
Aadress: Kärdla linn, Leigri väljak 5, tuba 114 (või 127)
Vastuvõtuajad
 

Vajalikud dokumendid

Avaldaja isikut tõendav dokument
 

Tulemus

Korduv sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend, nime- voi soomuutmise tõend. Rahvastikuregistri väljavõte, perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetuses oleva dokumendi ärakiri.
 

Korduvat tõendit saab väljastada vastavalt soovile kas eesti, inglise, saksa, prantsuse keeles või rahvusvahelisel CIEC vormil.  Väljavõte kajastab isiku perekonnaseisuandmeid väljavõtte tegemise seisuga.Vajaduse korral on võimalik lisada suhete ja elukoha andme.  Väljavõtet on võimalik saada kas eesti või inglise keeles.

 

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist. 

Viide

Teenuse taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud
Vaata kodanikuportaal www.eesti.ee:
Vali: E-teenused -> Kodanikule -> Perekond -> Kõik teenused -> Perekonnasündmuse dokumendi sisestamise tellimine

Vajaminevad dokumendid

ID kaart või  Digi-ID  (pin1 ja pin2)

Tulemus

Perekonnasündmuse tõend või dokumendi kandmine rahvastikuregistrisse

Viide