Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise üle

Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise üle
 

Seaduslik alus

  • Omandireformi aluste seadus § 17 lg 9
  • Vabariigi Valitsuse 05.02.1993 määrus nr 36 „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord".

Järelevalve sisu

Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise üle. Rahandusministril on õigus teha maavanemale taotlus järelevalvemenetluse alustamiseks.

 

Järelevalve maa tagastamise korraldamise üle

Seaduslik alus 

  • Maareformi seadus § 15 lg 3

Järelevalve sisu

Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korraldamise üle.
 

Järelevalve maakorralduse seaduslikkuse üle

Seaduslik alus

  • Maakorraldusseadus § 3 lg 2

Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise üle

Seaduslik alus

Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 15 lõige 3

  • VV 13.07.1993 määrus n r216 „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord"  p 361.

Järelevalve sisu

Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse ja kompensatsioonide määramise üle. Lisaks taotlusele alati siis, kui õigusvastaselt võõrandatud maa, ehitise, laeva või tootmishoone sisseseade võõrandamisaegne maksumus on 6392 eurot ja enam või kui kompenseeritakse aktsiaid või osatähti. Rahandusministril on õigus esitada maavanemale ettepanek järelevalvemenetluse teostamiseks.