Maakonna riigiasutused

21.04.17

 

Asutuse nimetus

Asukoht

Telefon

E-post

Haridus- ja teadusministeeriumi haldusala

 

Hiiumaa Ametikool

Suuremõisa küla, Pühalepa vald 92302

469 4391

hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee

Justiitsministeeriumi haldusala

 

Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja Kärdlas

Põllu 17, Kärdla 92414

463 2096

parnumk.info@kohus.ee

Kärdla Notar

Põllu 17, Kärdla 92414

469 1144

maira.kattel@notar.ee

Tallinna Vangla Pärnu kriminaalhooldusosakonna Haapsalu talituse Kärdla esindus

Põllu 17, Kärdla 92414

463 2146

talv.info@just.ee

Lääne Ringkonnaprokuratuuri Rapla osakonna Hiiu maakonda teenindav prokurör

Sadama 21, Haapsalu 90502

472 0042

agnes.ollema-barndok@prokuratuur.ee

Kaitseministeeriumi haldusala

 

Kaitseliidu Lääne maleva Hiiumaa malevkond

Väike-Sadama 14, Kärdla 92411

463 2075

taimo.juhe@kaitseliit.ee

Keskkonnaministeeriumi haldusala

 

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Hiiumaa kontor

Kõrgessaare mnt 18, Kärdla 92411

463 6820

hiiu@keskkonnaamet.ee

Keskkonnainspektsiooni Lääne regiooni Hiiumaa büroo

Leigri väljak 5, Kärdla 92401

463 1390

hiiumaa@kki.ee

Maa-ameti Hiiu katastribüroo

Leigri väljak 5, Kärdla 92412

675 0173

margit.soone@maaamet.ee

Riigimetsa Majandamise Keskuse Loodushoiuosakonna Saarte piirkond

Väike-Tiigi 8, Kärdla 92411

676 7821 

aili.kuttim@rmk.ee

Riigimetsa Majandamise Keskuse Hiiumaa metskond

Väike-Tiigi 8, Kärdla 92411

676 7996

hiiumaa@rmk.ee

Kultuuriministeeriumi haldusala

 

SA Hiiumaa Muuseum

Vabrikuväljak 8, Kärdla 92411

463 2091

info@muuseum.hiiumaa.ee  

Muinsuskaitseameti Põhja Eesti Järelevalveosakonna Hiiumaa büroo

Leigri väljak 5, Kärdla 92401

463 1212

kalli.pets@muinas.ee

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusala

 

Maanteeameti Lääne Regiooni Kärdla esindus

Posti 4, Kärdla 92413

463 1266

hannes.vaidla@mnt.ee

Maanteeameti Lääne regiooni Kärdla teenindusbüroo

Posti 4, Kärdla 92413

463 2033

info@mnt.ee

Maaeluministeeriumi haldusala

 

Maaeluministeeriumi Kalamajandusosakonna Kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo

Leigri väljak 5, Kärdla 92412

462 2032

tamara.kollamets@agri.ee

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti Hiiumaa teenindusbüroo

Mäe 2, Käina 92101

463 6667

hiiumaa@pria.ee

Põllumajandusameti Hiiu Keskus

Leigri väljak 5, Kärdla 92401

463 1490

hiiu@pma.agri.ee

Veterinaar- ja Toiduameti Hiiumaa Veterinaarkeskus

Hiiu mnt 3, Käina 92101

462 2030

info.hiiu@vet.agri.ee

Rahandusministeeriumi haldusala

 

Maksu- ja Tolliameti Kärdla teenindusbüroo

Leigri väljak 5, Kärdla 92401

676 3383

hiiu@emta.ee

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse Hiiumaa esindus

Leigri väljak 5, Kärdla 92401

463 2189

arvi.toss@kik.ee

Siseministeeriumi haldusala

 

Politsei- ja Piirivalveameti Lääne Prefektuuri Kärdla politseijaoskond

Sadama 26, Kärdla 92411

440 1405
612 3000

laane@politsei.ee

Lääne-Eesti Päästekeskuse Hiiumaa päästeosakond

Kõrgessaare mnt 47, Kärdla 92412

462 2062

hannes.aasma@rescue.ee

Sotsiaalministeeriumi haldusala

 

Sotsiaalkindlustusameti Kärdla klienditeenindus

Leigri väljak 5, Kärdla 92412

infotelefon 16106, üldtelefon

463 1198

kardla@sotsiaalkindlustusamet.ee

Terviseameti Lääne talituse Hiiumaa esindus

Uus 16, Kärdla 92413

463 2180

laane@terviseamet.ee

Eesti Töötukassa Hiiumaa osakond

Põllu 17, Kärdla 92414

462 2365

hiiu@tootukassa.ee

Tööinspektsiooni Kärdla kontor

Leigri väljak 5, Kärdla 92401

5329 2414

uve.elissaar@ti.ee

Sotsiaalkindlustusameti Hiiu maakonna ohvriabi töötaja

Põllu 17, Kärdla 92414

463 6116

hiiu.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Sihtasutused

 

SA Hiiumaa Haigla

Rahu 2, Kärdla 92414

462 2783

info@haigla.hiiumaa.ee

Maakondlik arenduskeskus, SA Tuuru

Vabrikuväljak 1, Kärdla 92411

462 2800

info@tuuru.edu.ee

Kohalikud omavalitsused

 

Emmaste Vallavalitsus

Emmaste küla, Emmaste vald 92001

462 2444

vald@emmaste.ee

Käina Vallavalitsus

Hiiu mnt 28, Käina 92101

462 2880

valitsus@kaina.hiiumaa.ee

Pühalepa Vallavalitsus

Tempa küla, Pühalepa vald 92348

463 6840

valitsus@pyhalepa.hiiumaa.ee

Hiiu Vallavalitsus

Keskväljak 5a, Kärdla 92413

463 6082

valitsus@hiiuvald.ee