Maakondliku arendustegevuse programmi maakondlik komisjon

9.10.15

Maakondlik komisjon on moodustatud maavanema 09.01.2014 korraldusega nr 1-1/2014/7 ja muudetud maavanema 6. oktoobri 2015 korraldusega nr 1-1/2015/166.
 

Komisjoni ülesanne on taotluste vastavuse hindamine programmi eesmärkidele ja programmdokumendiga kehtestatud nõuetele ning maavanemale ettepaneku tegemine taotluse rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks või mitterahuldamiseks programmi vahenditest.
 

Maakondliku komisjoni koosseis

 

Komisjoni esimees:

  • Aivi Telvik – arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Komisjoni liikmed:

  • Küllike Riisna – maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja
  • Aasa Saarna – maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja sotsiaaltöö alal
  • Katrin Sarapuu – maakondliku arenduskeskuse esindaja
  • Üllar Padari – Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindaja.

 

Lisainfo

Kaja Sõrmus
arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist
tel 463 60 60     
kaja.sormus@hiiu.maavalitsus.ee