Pressiteated

« Tagasi

Meelis Potari esitas kaebuse Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile

Hiiu maakonna valimiskomisjon annab teada, et Meelis Potari kaebus on põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegiumis 30.12.2015 läbivaatamisel olevate asjade nimekirjas (http://www.nc.ee/?id=12&kolleegium=psjv&aasta=2015&kp=1230 ).

Kaebus ise on üleval Vabariigi Valimiskomisjoni dokumendiregistris:

http://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/69380a0d-e2e4-4a5f-91d4-a21b9bcf19d2/


Maakonna valimiskomisjoni otsused laekunud kaebuste kohta

Hiiu vallavolikogu liige Inge Talts esitas 23.11.2015 kaebuse Hiiu valla valimiskomisjoni 20.11.2015 otsuse nr 25 peale. Kaebust arutati Hiiu maakonna valimiskomisjoni koosolekul 30.11.2015. ja tehti otsus nr 4.

 

Hiiu vallavolikogu asendusliige Meelis Potari esitas 04.12.2015 kaebuse Hiiu valla valimiskomisjoni 20.11.2015. otsuse nr 25 peale. Kaebust arutati  Hiiu maakonna valimiskomisjoni koosolekul 04.12.2015 ja tehti otsus nr 5.

 

Esitatud kaebuste alusel algatuatud järelevalve menetluse tulemusena koostati otsus nr 6 " Järelevalve Hiiu vallavolikogu liikmeks määramise, volituste peatamise ja lõpetamise kohta tehtud otsuste ja toimingute üle.