Pressiteated

Järelevalve Hiiu vallavolikogu liikmete volituste õiguspärasuse üle

Hiiu vallavolikogu koosseis ja sellekohased otsused on viimasel ajal palju kõneainet pakkunud ja teravaid  avaldusi kaasa toonud. Hiiu maakonna valimiskomisjoni esimehena pean vajalikuks...

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi määrus

Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium avaldas 04.01.2016 määruse Meelis Potari poolt Vabariigi Valimiskomisjoni 16.12.2015 otsuse nr 106 peale esitatud kaebuse kohta (kohtuasi...

Meelis Potari esitas kaebuse Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile

Hiiu maakonna valimiskomisjon annab teada, et Meelis Potari kaebus on põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegiumis 30.12.2015 läbivaatamisel olevate asjade nimekirjas (...

Vabariigi Valimiskomisjoni otsus

Eile arutas Vabariigi Valimiskomisjon Meeli Potari kaebust Hiiu maakonna valimiskomisjoni 04.12.2015 otsuse nr 6 peale  ja tegi otsuse jätta kaebus rahuldamata. Otsus on lisatud siia. ...

Hiiu maakonna valimiskomisjoni 04.12.2015 otsus nr 6 "Järelevalve Hiiu vallavolikogu liikmeks määramise, volituste peatamise ja lõpetamise kohta"

Hiiu maakonna valimiskomisjon tegi 04.12.2015 otsuse nr 6 "Järelevalve Hiiu vallavolikogu liikmeks määramise, volituste peatamise ja lõpetamise kohta tehtud otsuste ja toimingute üle" Otsust...

Maakonna valimiskomisjoni otsused laekunud kaebuste kohta

Hiiu vallavolikogu liige Inge Talts esitas 23.11.2015 kaebuse Hiiu valla valimiskomisjoni 20.11.2015 otsuse nr 25 peale. Kaebust arutati Hiiu maakonna valimiskomisjoni koosolekul 30.11.2015. ja tehti otsus nr 4.

 

Hiiu vallavolikogu asendusliige Meelis Potari esitas 04.12.2015 kaebuse Hiiu valla valimiskomisjoni 20.11.2015. otsuse nr 25 peale. Kaebust arutati  Hiiu maakonna valimiskomisjoni koosolekul 04.12.2015 ja tehti otsus nr 5.

 

Esitatud kaebuste alusel algatuatud järelevalve menetluse tulemusena koostati otsus nr 6 " Järelevalve Hiiu vallavolikogu liikmeks määramise, volituste peatamise ja lõpetamise kohta tehtud otsuste ja toimingute üle.