Kogukondliku turvalisuse 2015. a väikeprojektide toetusprogrammi komisjon

28.09.15

Komisjon on moodustatud maavanema 25. septembri 2015 korraldusega nr 1-1/2015/163 „Maakondliku komisjoni moodustamine kogukondliku turvalisuse 2015. a väikeprojektide toetusprogrammi esitatud projektide hindamiseks".

 

Komisjoni koosseis:

1) Aivi Telvik – Hiiu Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja, komisjoni esimees;

2) Aare Allik – Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Kärdla politseijaoskonna juht;

3) Hannes Aasma – Päästeameti Lääne päästekeskuse Hiiumaa päästepiirkonna juhataja;

4) Üllar Padari – Hiiumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige;

5) Kaja Sõrmus – Hiiu Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist;

6) Ester Tammis – MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa, vabaühenduste esindaja.

 

 

Komisjon juhindub oma töös siseministri 28.08.2015 käskkirjast nr 1-3/157 „Kogukondliku turvalisuse 2015. aasta väikeprojektide toetusprogramm".