Hiiumaa turvalisuse nõukogu

14.02.17

Hiiumaa turvalisuse nõukogu on moodustatud maavanema 28. märtsi 2016 korraldusega nr 1-1/2016/45 ja muudetud 14.02.2017 korraldusega nr 1-1/2017/19.

 

Nõukogu ülesanne on:

 

1) kujundada maakonnas tervikvaadet turvalisuse probleemidest, asjakohastest lahendustest ning riiklikust, kohaliku omavalitsuse, erasektori ja kogukondlikust ressursist;

2) koondada turvalisuse laiema käsitlusega (sisejulgeolek ja riigikaitse, korrakaitse, pääste, ennetustöö, terviseedendus, sotsiaaltöö, tervishoid, haridus, vabatahtlik tegevus jne) hõlmatud huvirühmasid, edendada osapoolte vastastikust mõistmist ning juhtida ootusi üksteise suhtes;

3) seada maakonnas turvalisuse tagamisel ühiseid eesmärke ja koordineerida tegevusi nende saavutamiseks ning hinnata nende täitmist, sh kooskõlastada tegevusi erinevate maakondlike ja regionaalsete valdkondlike kogude vahel;

4) soodustada kogukonnakeskset lähenemisviisi, võrgustikutöö juurutamist riigi- ja kohalike asutuste ning eraettevõtete tegevustes, igaühe panust, kogukondliku algatuse toetamist ja tunnustamist;

5) täita teisi talle pandud ja kokkulepitud ülesandeid.

 

Nõukogu koosseis:

 

Jrk

 

Asutus ja ametikoht

Nimi

Asendusliige

1)

Esimees

Hiiu Maavalitsus, maavanem

Riho Rahuoja

maasekretär Piret Sedrik

2)

Liige

Politsei- ja Piirivalveamet, Kärdla politseijaoskonna juht

Aare Allik

Kaili Kiik

3)

Liige

Lääne Päästekeskus, Hiiumaa Päästepiirkonna juhataja

Hannes Aasma

Kaljo Pihlamets

4)

Liige

Maanteeamet, Lääne regiooni juhtivspetsialist

Hannes Vaidla

Marika Koppel

5)

Liige

Veterinaar- ja Toiduameti Hiiumaa Veterinaarkeskus, juhataja

Jüri Lauter

 

6)

Liige

Kaitseliit, Lääne maleva pealik

Rasmus Lippur

Taimo Juhe

7)

Liige

Hiiu Vallavalitsus, vallavanem

Reili Rand

 

8)

Liige

Emmaste Vallavalitsus,  vallavanem

Tiit Paulus

Harri Hiis

9)

Liige

Käina Vallavalitsus, vallavanem

Omar Jõpiselg

Tõnu Koppel

10)

Liige

Pühalepa Vallavalitsus,  vallavanem

Ants Orav

Mait Karukäpp

11)

Liige

SA Hiiumaa Haigla, juhatuse liige

Riina Tamm

Kaido Teller

12)

Liige

Hiiumaa Ettevõtjate Liit, juhatuse liige

Tanel Malk

Agur Nurs

13)

Liige

Maakonna siseturvalisuse vabatahtlike esindaja

Jaanus Valk

Marek Rätsep

14)

Liige

MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa, juhatuse liige

Ester Tammis

Ilme Treisalt

15)

Liige

Hiiumaa Rajaleidja keskuse juht

Tiina Talussaar

 

16)

Liige

Hiiu maakonna tervisekomisjoni esimees

Aasa Saarna