Hiiumaa tervisekomisjon

13.11.16

 Hiiumaa tervisekomisjon on moodustatud maavanema 07. aprilli 2016 korraldusega nr 1-1/2016/51 „Hiiumaa tervisekomisjoni moodustamine, ülesannete ja töökorra määramine".

 

Komisjon on moodustatud Hiiumaa turvalisuse nõukogu juurde.

Komisjoni pädevuses on nõuandva õigusega toetada tervisedenduslikke tegevusi ja sellealaste teenuste arendamist maakonnas, eesmärgiga saavutadamaakonna elanike parem tervis ja elukvaliteet.

 

Komisjoni ülesandeks on:

  • toetada kohalikke omavalitsusi ja ettevõtjaid töötajate tervise edendamisel, et vähendada töötajate haigestumist ning suurendada töö efektiivsust;
  • tõsta elanike teadlikkustterviseriskidest ja tervist toetavast käitumisest, et vähendada töölt kõrvalejäämist tervislikel põhjustel;
  • nõustada maakonna terviseprofiili koostamist ja uuenduste sisseviimist ning töötada välja maakonna tervisedenduse strateegilised suunad;
  • koordineerida tervisestrateegiate ja -programmide eesmärkide ja tegevuste elluviimist maakonnas.

 

 

 Tervisekomisjoni koosseis:

 

1) Aasa Saarna  - Hiiu Maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja sotsiaaltöö alal, komisjoni esimees;

2) Kaljo Pihlamets - Lääne Päästekeskus;

3) Kädu Aasma - Lääne Prefektuuri Kärdla Politseijaoskonna noorsoopolitseinik;

4) Merle Salusoo - Hiiumaa Noorsootöö Keskuse juhataja;

5) Hannes Maasel - Käina Spordikeskuse juhataja;

6) Hergo Tasuja - Emmaste valla esindaja;

7) Liina Siniveer - Hiiu valla ennetustöö spetsialist;

8) Ivi Remmelg - koolide koordinaator;

9) Ingrid Prikk - lasteaedade koordinaator;

10) Margit Kagadze - terviseedendaja.