Hiiu maakonnaplaneering ja KSH aruanne heakskiitmiseks. November 2016

15.11.16

Maakonnaplaneeringu eesmärk on määrata maakonna ruumilise arengu eesmärgid ning seada valdkondade (teemade) põhiselt üldised kasutustingimused. 

 

Planeeringu koostajaks on Hiiu Maavalitsus, Artes Terrae OÜ ja Skepast&Puhkim AS., planeeringu kehtestab Hiiu Maavanem, Keskkonnamõju strateegilist hindamist viib läbi Skepast&Puhkim AS.

 

Hiiu maakonnaplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek 17.06-31.07.2016.
Hiiu maavanem võttis 09.06.2016 korraldusega nr 1-1/2016/109  vastu Hiiu maakonna maakonnaplaneeringu.
 
Planeeringuga ja KSH aruande eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 17.06-31.07.2016.a Hiiu
Maavalitsuse veebilehel, Hiiu Maavalitsuses tööpäevadel tööajal ja kohalike omavalitsuste keskustes.
 
Maakonnaplaneeringule ja KSH aruande eelnõule saab esitada ettepanekuid ja küsimusi kirjalikult aadressil Hiiu Maavalitsus, Leigri väljak 5, 92401 Kärdla või e-posti teel info@hiiu.maavalitsus.ee  kuni 31.07.2016.