Hiiu maakonna valimiskomisjon

Maakonna valimiskomisjon on moodustatud maavanema 21. mai 2012 korraldusega nr 1-1/86, komisjonis on 5 liiget.

 

Teated

Maakonna valimiskomisjoni otsused laekunud kaebuste kohta

Hiiu vallavolikogu liige Inge Talts esitas 23.11.2015 kaebuse Hiiu valla valimiskomisjoni 20.11.2015 otsuse nr 25 peale. Kaebust arutati Hiiu maakonna valimiskomisjoni koosolekul...

Järelevalve Hiiu vallavolikogu liikmete volituste õiguspärasuse üle

Hiiu vallavolikogu koosseis ja sellekohased otsused on viimasel ajal palju kõneainet pakkunud ja teravaid  avaldusi kaasa toonud. Hiiu maakonna valimiskomisjoni esimehena pean vajalikuks...

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi määrus

Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium avaldas 04.01.2016 määruse Meelis Potari poolt Vabariigi Valimiskomisjoni 16.12.2015 otsuse nr 106 peale esitatud kaebuse kohta (kohtuasi...

Hiiu maakonna valimiskomisjoni 04.12.2015 otsus nr 6 "Järelevalve Hiiu vallavolikogu liikmeks määramise, volituste peatamise ja lõpetamise kohta"

Hiiu maakonna valimiskomisjon tegi 04.12.2015 otsuse nr 6 "Järelevalve Hiiu vallavolikogu liikmeks määramise, volituste peatamise ja lõpetamise kohta tehtud otsuste ja toimingute üle" Otsust...

Eelhääletamine Hiiumaal

Hiiumaal kasutas võimalust eelhääletamiseks 1240 valijat. Lõppenud on ka elektrooniline hääletamine, need arvud teatame homme. Rigikogu XIII koosseisu valimised toimuvad 01. märtsil 2015...

Riigikogu XIII koosseisu valimiste hääletussedelite ülelugemine

Riigikogu XIII koosseisu valimiste hääletamissedelite (teistkordset) ülelugemist alustab Hiiu maakonna valimiskomisjon 02. märtsil 2015 kell 10 Hiiu Maavalitsuse II korruse saalis (Leigri väljak...

Millal ja kuidas saab hääletada Hiiumaal?

Elektrooniliselt on võimalik hääletada 19. veebruaril kella 9.00st kuni 25. veebruaril kell 18.00ni veebilehel www.valimised.ee . Juhised valijarakenduse kasutamiseks leiab samalt...

Maakonnakeskuses hääletamise III päev

Hiiumaal on esimese kolme päevaga kasutanud võimalust maakonnakeskuses Kärdlas eelhääletada 280 valijat.  See on märgatavalt suurem number kui Euroopa Parlamendi valimistel 2014. aasta...

Teine hääletamispäev Kärdla jaoskonnakomisjonis

Alates eilsest on kasutanud võimalust maakonnakeskuses Kärdlas eelhääletada 197 valijat. Nimetatud jaoskonnakomisjonis on võimalik eelääletada 25. veebruarini (k.a) kell 12-20 23.-25....

Maakonnakeskuses hääletamine

Alates tänasest saab hääletada  Kärdla Kultuurikeskuses asuvas Hiiu valla jaoskonnakomisjonis nr 1, mis on avatud kogu eelhääletamise aja (25. veebruarini 2015) kell 12-20. Esimesel päeval...

Komisjonist

Maakonna valimiskomisjoni volitused kehtivad kuni 31.12.2016

http://delta.andmevara.ee/hiiu/dokument/1966406

 

Maakonna valimiskomisjoni esimees:

  • Piret Sedrik – Hiiu Maavalitsuse maasekretär.

Maakonna valimiskomisjoni liikmed:

  • Ly Kogermann – MTÜ Hiiumaa Nõuandekeskuse konsultant;
  • Monika Paljasma – Hiiu Maavalitsuse kantselei nõunik;
  • Maie Piil – pensionär;
  • Maire Türnpuu –Hiiu valla asjaajaja-registripidaja.

Maakonna valimiskomisjoni asendusliige:

  • Ermo Mäeots – Hiiu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja.