Hiiu maakonna loomatauditõrje komisjon

13.11.16

Hiiu maakonna loomatauditõrje komisjon on moodustatud Hiiu maavanema 31.08.2015 korraldusega nr 1-1/2015/143. Kohaliku loomatauditõrje komisjoni ülesandeks on:

1) loomatauditõrje seaduse § 52 alusel epidemioloogilise uurimise läbiviimine;

2) ohustatud ja järelevalvetsooni piiritlemine;

3) loomatauditõrje meetmete rakendamise koordineerimine, korraldamine ja kontroll ja muud õigusaktidest tulenevad ülesanded.

 

Komisjoni koosseis:

 

1) Jüri Lauter              Veterinaar- ja Toiduameti Hiiumaa Veterinaarkeskuse juhataja, komisjoni esimees;

2) Riho Rahuoja         Hiiu maavanem;

3) Üllar Padari            Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindaja;

4) Hannes Aasma      Päästeameti Lääne päästekeskuse Hiiumaa päästeosakonna juhataja;

5) Aare Allik                 Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Kärdla politseijaoskonna juht;

6) Sulev Vare              Keskkonnaameti esindaja;

7) Marek Põld              Keskkonnainspektsiooni Hiiumaa büroo juhataja;

8) Arvi Toss                  Hiiumaa Jahimeeste Seltsi esindaja;

9) Harri Kattel              Tahkuna Jahiseltsi esindaja;

10) Urmas Alev           Leluselja Jahiseltsi esindaja;

11) Piibe Kivisilla        Veterinaar- ja Toiduameti Hiiumaa Veterinaarkeskuse vanemspetsialist.

 

Komisjoni töösse kaasatakse taudipunkti piirkonda teenindav volitatud veterinaararst.