Hiiu maakonna liiklusohutuskomisjon

9.05.17

Maakondlik komisjon on moodustatud maavanema 07.04.2016 korraldusega nr 1-1/2016/52.

 

Komisjoni tegevuse eesmärgiks on analüüsida liikluskeskkonna ja -ohutuse alast olukorda, liiklusjärelvalvet puudutavaid küsimusi ning aidata kaasa liiklushariduse tõhustamisele, anda soovitusi ja teavitada avalikkust eelpool nimetatud valdkondi puudutavatest probleemidest.

 

Maakondliku komisjoni koosseis:

 

Komisjoni esimees:

Riho Rahuoja - Hiiu maavanem 

 

Komisjoni liikmed:

Hannes Vaidla - Maanteeameti lääne regiooni hooldevaldkonna juht, komisjoni aseesimees;

Kaja Sõrmus - Hiiu Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist,

komisjoni sekretär;

Aare Allik - Lääne Prefektuuri Kärdla Politseijaoskonna juht;

Hannes Aasma - Hiiumaa Päästeosakonna juhataja;

Argo Valgma - Hiiu valla vallamajanduse peaspetsialist, Hiiu valla liikluskomisjoni juht;

Tiit Paulus - Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindaja;

Martin Kagadze - Hansa Liinid AS Hiiumaa regiooni juht;

Raul Randmaa - GoBus AS esindaja;

Raigo Sahtel - Hiiu Teed OÜ juhataja;

Ivo Eesmaa - Hiiumaa Gümnaasiumi direktor, Hiiumaa Ametikooli direktor, asendusliige Ille Kivistu,Hiiumaa Ametikooli majandusjuht;

Riina Tamm - Hiiumaa Haigla SA juhatuse liige;

Merle Salusoo - Hiiumaa Noorsootöö Keskuse juhataja;

Tõnis Paljasma - Hiiu Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna ühistranspordi spetsialist.