Hiiu maakonna alaealiste komisjon

12.02.14

Hiiu maakonna alaealiste komisjon on Hiiu Maavalitsuse juures alaealise mõjutusvahendite seaduse alusel töötav komisjon.

 

Komisjoni kuuluvad haridus-, sotsiaal- ja tervishoiualaste töökogemustega isikud, politseiametnik, kriminaalhooldusametnik ja alaealiste komisjoni sekretär.

 

Alaealiste komisjoni pädevusse kuulub:

 • alaealise õigusrikkumise asja arutelu;
 • alaealisele peale õigusrikkumise asja arutelu seaduses ettenähtud mõjutusvahendite kohaldamine või maakohtult loa taotlemine kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamiseks;
 • oma haldusterritooriumil alaealistega tehtava kriminaalpreventiivse töö koordineerimine.

Liikmed:

 • Karin Kokla – Hiiu Maavalitsuse noorsootöö peaspetsialist – alaealiste komisjoni sekretär;
 • Elge Härma – Kärdla Linnavalitsuse lastekaitse- ja noorsoo peaspetsialist;
 • Aasa Saarna – Hiiu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja sotsiaaltöö alal;
 • Kädu Aasma – Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri korrakaitsebüroo Kärdla politseijaoskonna noorsoopolitseinik;
 • Ermo Mäeots – Hiiu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja;
 • Tiiu Malk – Kärdla Ühisgümnaasiumi tugiteenuste juht;
 • Tiia Üksik – kriminaalhooldaja;
 • Sulev Loopalu – Kärdla Ühisgümnaasiumi pedagoog.