Heakorrakonkursi Eesti kaunis kodu maakondlik hindamiskomisjon

23.03.15
Komisjon on moodustatud Hiiu maavanema 20. märtsi 2015 korraldusega nr 1-1/2015/65.
 
Heakorrakonkursi "Eesti kaunis kodu" Hiiu maakonna hindamiskomisjoni ülesandeks on läbi viia maakondliku tasandi konkurss, mille tulemusel valitakse välja kuni kolm objekti üleriigilisele konkursile esitamiseks.
 
Komisjoni koosseis:
komisjoni esimees: Riho Rahuoja - Hiiu maavanem
 
komisjoni liikmed:
Ester Tammis - MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa juhatuse liige;
Jürgen Vahtra - arhitekt;
Ülle Näksi - Hiiu Maavalitsuse esindaja (piirkonnajuht);
Heidi Kõmmus - Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindaja;
Merle Kääri - aiandushuviline.
 
 
Kontaktisik:
Ülle Näksi
tel 463 60 54
e-post: ulle.naksi@hiiu.maavalitsus.ee