Uudised ja teated

« Tagasi

Tasuta koolitus Tuurus „Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid“

TASUTA koolitusel osalemine on suurepärane võimalus ja kujunemislugu enesearendamiseks, mis aitab leida uusi teid, võimalusi ning liikuda vajalike otsuste suunas, et muuta oma elu.

 

Koolitus toimub:

28.-29. oktoober

11.-12. november

25.-26. november

Vabrikuväljak 1, Kärdla (Tuuru majas).

 

Koolituspäevad algavad kell 10 ja lõppevad kell 17. Tundide vahele mahub kaks lühemat pausi  ja poole tunnine lõunapaus.

 

Maht: 48 akadeemilist tundi

Hind: 0 eurot (käibemaksu ei lisandu)

 

Tasuta koolitus on mõeldud:

·        Kõigile neile, kes töötavad vähe tasustatud ametikohtadel,

·        üldkeskharidusega vanemaealistele,

·        madala haridustasemega väikelastevanematele,

·        majanduslikult mitteaktiivsetele  vanemaealistele (vanuses 55-64)

Koolitus on Sulle sobiv kui kuulud sihtgruppi ja:

·        vajad oma ellu uusi plaane ja eesmärke

·        rutiin tapab ning soovid liikuda edasi

·        puudub julgus teha otsuseid või näha võimalusi

·        tunned end ebakindlalt meeskonnatöös

·        soovid arendada veenmise ja mõjutamise oskuseid.

 

Koolituse eesmärgiks on arendada elukestvas õppes seni vähem osalenud inimeste õpi- koostöö- ja suhtlemisoskusi. Koolitus koosneb 3 moodulist:

·        oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine;

·        kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd;

·        tulemuslik mõjutamine.

 

Juhendaja

Iris Vahtra

Psühholoog – nõustaja

2016 aasta Hiiumaa  parim noorsootöötaja.

Aasta noorsootöötaja Iris Vahtra kohta kirjutasid kolleegid, et ta teeb palju noorte heaolu parendamiseks, viib läbi noortele suunatud programme, korraldas noorsootöötajatele õpirände ja lõi õpetajatele andmebaasi õppimise huvitavamaks muutmiseks. "Irisel ei lõppe ideed ning ta on alati valmis panustama noorte elu paremaks muutmiseks." kirjutasid kolleegid.

 

Osalemise soovist saad teada anda 26. oktoobrini

 

Osale kursusel!

 

Õpiväljundid

1. Mõistab oma soove ja vajadusi ning julgeb näha uusi võimalusi, suundi oma elus;

2. Oskab seada uusi eesmärke ja sihte ja teab, kuidas liikuda mõtlemiselt tegutsemisele.

3. Kohandub meeskonnas, koostöövõrgustikes;

4. Osaleb ühiste reeglite loomisel ja julgeb arutleda;

5. Soodustab ja kaitseb võrdseid võimalusi meeskonnas ning suhtub sallivalt erinevustesse;

6. Eristab erinevaid mõjutamisviise nt veenmine, argumenteerimine, kiitmine, esiletoomine;

7. Teab, kuidas esitleda veenvalt ideid enda ja organisatsiooni nimel.

 

Hindamine

Enesehindamine ja enesearengu plaani koostamine ning rühmatöös osalemine.

 

Õppekeskkond

 

Meie õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid.

 

Alustamise tingimused

 

Sihtgruppi kuulumine.

 

Lõpetamise tingimused

Õppetöös osalemine vähemalt 75% ja hindamisülesannete täitmine.

Väljastatav dokument (soovi korral) tunnistus (õpiväljundite saavutamisel) või tõend

Õppekavarühm: Isikuareng

Koolitus toimub projekti "Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis" raames.

 

Lisainfo: info@tuuru.edu.ee või telefonil 5886 4454