Uudised ja teated

« Tagasi

Tuju heaks ja põsed punaseks tervisedenduse abil

Elame Hiiumaal imelises looduskeskkonnas, olles ise osa sellest. Et mitte oma väärikat looduslapse olemust muutuvates oludes minetada, püüab eluterve hiidlane olla jätkuvalt liikuv, sitke ning oma  valikutes tasakaalukas.

Hiiumaa valdades, koolides, lasteaedades, perekeskustes ning noortekeskustes toimuvad Tervise Arengu Instituudi kaasrahastamisel ja sädeisikute eestvedamisel vahvad ettevõtmised, mis kutsuvad tervist edendavate tegevustega liituma. Eesmärk on tuua liikumisharrastustega tegelema seni passiivseid kogukonna liikmeid. Raha erinevatele tegevusvaldkondadele eraldati Hiiumaal 2016 aastal 10 000 ja 2017 aastal 10 200 eurot.

Tervisedenduslikke tegevusi jätkub aastaringselt, igas piirkonnas omad traditsioonid ja algatused:  ujumine eakatele Käina ujulas, liikumissarjad looduses lastele ja täiskasvanutele, virtuaalmängude avastamine eakatele, tervisliku toidu valmistamise õpetus erivajadustega inimestele, Kärdla linnajooks, Kõrgessaare jaanijooks, rannavolle, perematkad, tutvumine uute harrastustega nagu discgolf, jooga, jalgpall, orienteerumine jne.

Traditsiooniliselt pööratakse Hiiumaal aprillikuus tähelepanu südametervisele. Kõik Hiiumaa koolid ja lasteaiad ning omavalitsused viivad läbi südamekuu kampaaniat, kus pearõhk on teadlikkuse tõstmisel, liikumisel ja tervislikul toitumisel.

Heaks praktikaks on kujunenud Hiiumaal 1. septembril  kooli minevate laste spordi- ja turvapäev, mis toimub maikuus. Mängitakse läbi  turvariskid kooliteel, õpitakse kaaslast aitama, räägitakse mereohutusest,  jalgrattasõidust ja muudest ennetustegevustest. Turvapäev toimub koostöös Maanteeameti, PPA ja Päästeameti spetsialistidega. Tegemist on hea praktikaga, mida korratakse igal aastal. Sel aastal läheb 1.septembril Hiiumaal kooli 87 last.

Uus algatus 2016 aastast on infopäev  ettevõtjatele "Tervislik ettevõte - meie edu võti" – osales 15 ettevõtjat. 2017 on plaan ettevõtjatele taas koolitust pakkuda.

2016 viisime läbi  „Toitumise ja liikumise õpetajaraamatu" koolituse 15-le Hiiumaa õpetajale.

Käina vald ja Hiiu vald korraldavad sel aastal esmakordselt tervisedenduslikke üritusi üheskoos. Osalemine on tasuta – kepikõnni ekspress, avatud jõusaalitreeningud, Kõrgessaare välijõusaali treening jne.

Tervisekomisjon tähtsustas 2017 aastal  maakonna noorte hulgas sõltuvusainete tarbimise ennetamist, osaledes ja kaasrahastades  jaanuarikuus Kassaris toimunud seminari "Kas on vahet, mida me räägime ja teeme" , üritusel osales 69 inimest.

Aprillikuus toimunud laste ja noorte hariduskonverents, rõhuasetusega laste vaimsele tervisele, oli samuti tervisekomisjoni poolt heaks kiidetud ning kaasrahastatud. Hariduskonverentsil oli 70 osalejat.

Hiiumaa õpilased osalevad vabariiklikus Suitsuprii klassi programmis – 2016 osales 101, sel aastal 124 õpilast.

Tervisetuba ostis sel aastal  Hiiumaale väikelaste vigastusi ennetava põrandamängu „AGA MINA". Mäng on antud  noorsoopolitsei kasutusse. Mängu abil saab tegeleda mürgistuste, kukkumiste ennetamisega, lisaks liiklusohutuse, vee- ja tuleohutuse, raudteeohutuse ning muude valdkondade ohutuse temaatikaga.

Uhkust võime tunda Hiiumaa esimene siseterviseraja üle Kärdla hariduslinnakus. Saaremaal jääb üle vaid eeskuju võtta!

6. juunil toimub Maanteeameti territooriumil liiklusõppe päev  koos turvasimulatsioonidega õpetajatele ja noorsootöötajatele, läbiviijaks  Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Solveig Edasi.

Koostööpartnerid tervist edendavates tegevustes maavalitsusele ja omavalitsustele  ürituste läbiviimisel on SA Hiiumaa Spordikool, Käina Spordikeskus, Kõrgessaare Vaba Aja Keskus, Emmaste Vaba Aja keskus, Hiiumaa Noorsootöö Keskused, MTÜ Toiduga Sõbraks, Hellamaa Perekeskus, MTÜ Hiiumaa Lastekaitse Ühing,  Hiiumaa Rajaleidja keskus ja vabatahtlikud spordiühendused.

Maakondlikke tervisetegevusi suunav tervisekomisjon töötab koosseisus Ivi Remmelg, Hannes Maasel, Kaljo Pihlamets, Ingrid Prikk, Margit Kagadze, Kädu Aasma, Hergo Tasuja, Merle Salusoo, Liina Siniveer.

Tervisekomisjoni liikmed võtavad osa vabariiklikust suvekoolist, teabepäevadest, analüüsivad tervise- tegevuste kvaliteeti sisehindamise abil.

 

Täname kõiki partnereid koostöö eest ja kogukonda osalemast. Liigume üheskoos eesmärgini, kus tervisest pakatava hiidlase tunneb juba kaugelt punaste põskede ja laia naeratuse  järgi ära!

 

Aasa Saarna, tervisekomisjoni esimees