Uudised ja teated

« Tagasi

Liiklusohutuskomisjoni töömailt

Eelmisel nädalal olid maavalitsusse kutsutud maakonna liiklusohutuskomisjoni liikmed, kes käivad koos kaks korda aastas,  et jagada infot teehoiu ja –tööde teemal ning muudes liiklusohutuse valdkondades.

Seekordse koosoleku peaesinejaks oli Maanteeameti liiklusohutusosakonna liiklusekspert Villu Vane, kes tutvustas kohalolijaile uut liiklusohutusprogrammi  2016 – 2025. Programmi tegevuste eesmärgiks on vähendada liiklussurmasid ja raskelt vigastatute arvu. Samuti andis Vane ülevaate liiklusõnnetuste uurimiskomisjoni tööst, mille ülesandeks on selgitada välja liiklusõnnetuste põhjused ja leida nende ennetamiseks kõige mõjusamaid tegevusi.

Hannes Vaidla, Maanteeameti lääne regiooni hooldevaldkonna juht andis ülevaate 2017. aasta teetöödest Hiiumaa riigimaanteedel. Sel aastal on plaanis Rehemäe tee ristmiku valgustamine, mis peaks valmima augustis ja kruusatee remont Lauka teel Hüti - Puski lõigul (6 km ulatuses). Korduspindamisi tehakse 47,8 kilomeetril erinevatel teelõikudel üle kogu Hiiumaa. Järgmised riigimaantee rekonstrueerimistööd planeeritakse aastasse 2020-2021.

Hiiu maakonna liiklusohutuskomisjoni tööd juhib maavanem Riho Rahuoja, aseesimees on Hannes Vaidla.

 

Loe lähemalt liiklusohutusprogrammist 2016-2025 siit:

https://www.mnt.ee/et/liikleja/liiklusohutusprogramm-2016-2025