Uudised ja teated

« Tagasi

„Kas toetate Hiiumaal üht omavalitsusüksust?“ – elanike küsitlus 9-10. aprillil kogu Hiiumaal

Olete oodatud oma arvamust avaldama elanike küsitluses, vastates küsimusele „Kas toetate Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?"  Vastusevariandid on „jah" ja „ei".

Elanike küsitlus toimub  kõigis Hiiumaa omavalitsustes 9-10. aprillil 2017 ja tuleneb Vabariigi Valitsuse algatatud Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanekust.

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud isikul kas elektrooniliselt või küsitluspunktis.

Elektrooniline küsitlus on leitav valdade kodulehtedelt veebikeskkonnas VOLIS  www.volis.ee

ja selleks tuleb ennast tuvastada IDkaardiga.

Kui on soov vastata küsitluspunktis, siis see tuleb valida arvestades oma elukohta, mis on rahvastikuregistrisse kantud – vt küsitluspiirkondasid allpool olevast tabelist. Küsitluses osalemiseks võtta kaasa kehtiv isikut tõendav dokument.

Saab ka taotleda küsitluslehe täitmist kodus - kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema küsitluspunktis osalemiseks. Sel juhul tuleb võtta ühendust allpool toodud kontaktandmetel ja tähtaja jooksul.

Täpsem info on saadaval valdade kodulehtedel:

www.hiiuvald.ee, www.Kaina.hiiumaa.ee, www.emmaste.ee; www.pyhalepa.hiiumaa.ee.

 

 

Elektroonilise küsitluse aeg

Küsitluspunktide lahtiolekuajad

Küsitluspunktide asukohad

Kodus valimislehe täitmist saab taotleda

Emmaste

9. aprillil
kell 09-20.00

9. ja 10. aprillil
kell 9-19.

Emmaste Rahvamaja – küsitluspiirkonnaks on Emmaste vald

hiljemalt 10. aprillil 2016 kell 16.00 tel 462 2444

Hiiu vald

9. aprillil
kell 00.00 - 24.00

9. ja 10. aprillil
kell 10-18

1. Kärdla küsitluspunkt -  Hiiu Vallavalitsus (Keskväljak 5a, Kärdla) -  küsitluspiirkonnaks on vallasisese Kärdla linna territoorium;

 

2. Kõrgessaare valitsejamaja (Tööstuse tee 16, Kõrgessaare) küsitluspiirkonnaks  on endine Kõrgessaare valla territoorium.

Hiljemalt 10. aprillil kella 15ni e-postiga tel 4636082 või e-postiga valitsus@hiiuvald.ee

Käina vald

9.aprillil
kell 00.00 - 24.00

9. ja 10. aprillil
kell 10-18

Käina Vallavalitsus (Hiiu mnt 28, Käina) – küsitluspiirkonnaks Käina vald

Hiljemalt 10. aprillil kella 15ni tel  4622888

või e-postiga valitsus@kaina.hiiumaa.ee

Pühalepa

9. aprillil
kell 8-20

 

09. aprillil
kell 10-18

ja 10. aprillil
kell 11-20

1. Palade Rahvaraamatukogu (Palade koolimajas) - küsitluspiirkonnaks Ala, Hagaste, Harju, Hausma, Hellamaa, Hiiessaare, Kõlunõmme, Kukka, Kuri, Leerimetsa, Linnumäe, Lõbembe, Loja, Lõpe, Määvli, Nõmba, Nõmme, Palade, Paluküla, Partsi, Pilpaküla, Prählamäe, Puliste, Reikama, Sakla, Suuresadama, Sääre, Tammela, Tareste, Tempa, Tubala, Undama, Vilivalla, Värssu külad;

 

2. Suuremõisa küsitluspunkt Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskuses ( Lossi tee 1, Suuremõisa) - küsitluspiirkonnaks Aruküla, Heltermaa, Hilleste, Kalgi, Kerema, Pühalepa, Salinõmme, Sarve, Soonlepa, Suuremõisa, Vahtrepa, Valipe, Viilupi külad.

Hiljemalt 10. aprillil kella 17ni telefonil 463 6840 või e-posti aadressil  valitsus@pyhalepa.hiiumaa.ee