Uudised ja teated

Kahepäevane õpiüritus lasteaedade pedagoogidele „Iga laps on eriline“

14.-15.08. on Hiiumaa lasteaedade õpetajad ja tugimeeskondade liikmed omandamas kaasaegseid teadmisi  tööks arenguliste erivajadustega (AEV) lastega ja nende peredega ning vahetamas häid...

Hiiumaa vald tuleb

Aasta tagasi kirjutasin Hiiu Lehte arvamuse Hiiumaa valikutest seoses haldusreformiga. Pakkusin välja kolm erinevat teed,  kusjuures lõpptulemus Hiiumaa jaoks on vaatamata valitud teele üks...

Tallinn - Kärdla lennuliiklusest suvel 2017

Hiiumaa ja Tallinna vaheline lennuliiklus on uue vedajaga Transaviabaltika  toimunud juba aasta. Äsjamöödunud juunis oli meie liinil 53 lendu ja 865 reisijat. Eelmise aasta samast ajast...

Hiiumaa lennuliinil on pühade ajal lisareisid

Tallinn-Kärdla lennuliini reisigraafikut on seoses jaanipäevaga tihendatud:       Väljumine Tallinnast ...

Võidutuli Kärdla sadamas 23.06 kell 18

23. juunil kell 18 jõuab võidutuli Politsei- ja Piirivalveameti kaatriga Kärdla sadamasse. Maavanem Riho Rahuoja annab tule edasi vallajuhtidele kohalike jaanitulede läitmiseks.  ...

Hiiumaa kaunid kodud valitud

Eesti Kodukaunistamise Ühendus koostöös maakondade esindajatega viib läbi üle-eestilist konkurssi "Eesti kaunis kodu", mille patroon on Eesti Vabariigi President. Iga-aastaste kaunimate kodude...

Alkoholikäitlejate ümarlaud

05.06.2017 algusega kell 9 toimub Hiiu Maavalitsuse II korruse saalis (Leigri väljak 5 Kärdlas) maakonna alkoholikäitlejate ümarlaud. Päevakord: Triinu Täht...

TAI: alkoholi liigtarvitamist märgatakse liiga hilja

Tervise Arengu Instituudi pressiteade   Tervise Arengu Instituut (TAI) alustas 29. mail teavituskampaaniat, et kutsuda alkoholi tarvitavaid inimesi hindama oma alkoholi tarvitamise...

Busside suvegraafikud

Kaugliinid lähevad üle suvegraafikule alates 01.06. Kaugliin 704 Õngu-Tallinn-Õngu on käigus igapäevaselt ( väljumine Õngult kell 7.04 ja Tallinnast kell 16.55), Kaugliin 702 reisid 2 ja 3 (...

Lääne-Eesti tööstusettevõtted on nutikad tehnoloogiakasutajad

Pärnus 25.-26. mail toimuval tööstuskonverentsil „Tööstus Lääne-Eesti majanduskasvu allikana" räägivad väljakutsetest Eesti tööstuse digitaliseerimisel ka Hiiumaa ettevõtjad, lisaks kuulutavad...

Lääne maavanema korraldus bussiliini nr 1 sõiduplaani muutmiseks.

Vastavalt Lääne maavanema korraldusele 1-1/17/59  muudetakse alates 01.06.2017 maakonnaliini nr.1 Lossiplats - Kiltsi - Rohuküla sõiduplaani. Uue sõiduplaani kohaselt väljub...

Kohus jättis rahuldamata Emmaste valla kaebuse Hiiu maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu tühistamiseks

Tallinna Halduskohus jättis 5. mail 2017. a rahuldamata Emmaste valla kaebuse Hiiu maavanema 14.08.2015 korralduse nr 1-1/2015/140 „Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika"...

Kohaliku omaalgatuse programmi 2017 kevadvoorus rahastatud taotlused

Hiiu maavanema 11.05.2017 korraldusega nr 1-1/2017/49 „Kohaliku omaalgatuse programmi 2017 kevadvooru taotluste finantseerimine" rahastati järgmised taotlused: Meede 1 - kogukonna areng ...

Tuju heaks ja põsed punaseks tervisedenduse abil

Elame Hiiumaal imelises looduskeskkonnas, olles ise osa sellest. Et mitte oma väärikat looduslapse olemust muutuvates oludes minetada, püüab eluterve hiidlane olla jätkuvalt liikuv, sitke ning...

Udu Kärdla lendudelt on hajumas

Valitsus otsustas taristuinvesteeringuteks  eraldatavast lisarahast  ligi miljon eurot anda  Kärdla lennuväljale. See eraldus  on maavalitsusele teadaolevalt ...

Maakonna turvalisuse nõukogu sai kokku

Mai alguses toimus maavalitsuses maavanem Riho Rahuoja kutsel maakonna turvalisuse nõukogu koosolek. Kutsutud olid turvalisuse nõukogu liikmed ja Siseministeeriumi esindajad. Jaanis Otsla...

Liiklusohutuskomisjoni töömailt

Eelmisel nädalal olid maavalitsusse kutsutud maakonna liiklusohutuskomisjoni liikmed, kes käivad koos kaks korda aastas,  et jagada infot teehoiu ja –tööde teemal ning muudes liiklusohutuse...

Riik toetab 2,2 miljoni euroga kohalike avalike teenuste investeeringuid

Rahandusministeeriumi pressiteade 4.05.2017   Riigihalduse ministri moodustatud komisjon otsustas eraldada ligikaudu 2,2 miljonit eurot kohaliku tasandi teenuste säästlikumaks...

Bussiliiklus 30.04 ja 1.05

Kaugliinid 704 ja 870 ei ole käigus 30.04 ja on käigus 1.05, kaugliinid 702 ja 705 käigus tavagraafiku järgi. Maakonnaliinidel on 30.04 lisaks graafikujärgsetele liinidele käigus liin 626...

Transaviabaltika: lennupileteid suursaartele saab nüüd soetada ka krediitkaardiga

Käesoleval nädalal avas lennuettevõte Saartelennuliinide klientidele krediitkaardiga piletiostu võimekuse. „Kui seni oli võimalik tasuda enda lennupiletite eest meie kodulehel läbi...

Tallinna Halduskohus jättis 26.04.2017 rahuldamata Gunnar Augi, Vahur Lauri, Inge Taltsi ja MTÜ Hiiu Tuul kaebuse Hiiu maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu tühistamiseks

Kaebajad Gunnar Aug, Vahur Lauri ja Inge Talts ei suutnud kohut veenda, et nende puutumus tuulikute võimalike aladega on oluline ning et teemaplaneeringu kehtestamisel muutuks keskkond nende...

Hiiumaa hambaarstide puhkused 2017

Hiiumaa hambaarstide puhkused alates maikuust 2017   Nimi   Puhkuse aeg ...

Bussiliiklus 13 ja 14 aprillil

Kaugliin 704 Õngu-Tallinn- Õngu on käigus neljapäeval, 13.04 ja ei ole käigus  reedel14.04. Ülejäänud kaugliinid on käigus graafikujärgselt. Maakonnaliinidel on 13.04 lisaks...

„Kas toetate Hiiumaal üht omavalitsusüksust?“ – elanike küsitlus 9-10. aprillil kogu Hiiumaal

Olete oodatud oma arvamust avaldama elanike küsitluses, vastates küsimusele „Kas toetate Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?"...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor

Hajaasustuse programmi taotlusvoor Hiiu maavanem kuulutab hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avatuks alates 8. aprillist 2017. Hiiumaal saavad toetust taotleda Emmaste,...

Hiidlased Hiinas

15.-23. märtsil 2017 osalesid Hiiu maavanem Riho Rahuoja ja osakonnajuhataja Aivi Telvik kõrgetasemelises Hiina visiidi delegatsiooni koosseisus. Delegatsiooni kuulusid veel Euroopa LEADER...

EV 100 infopäev 4. aprillil

4. aprillil algusega kell 13.00 toimub Hiiu Vallamajas Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KüSK) infopäev, kus tutvustatakse EV 100 taotlusvooru tingimusi. KÜSKi esindajana on kohal Agu...

Valimiste teemaline infopäev 27. märtsil

Kõik huvilised on oodatud valimiste teemalisele infopäevale, mis toimub 27.03.2017 kell 15 maavalitsuse II korruse saalis (Leigri väljak 5 Kärdlas).   Infopäeva eesmärk on selgitada...

Kogukondliku turvalisuse toetusvoor 2017 on avatud

Kogukondliku turvalisuse maakondliku taotlusvooru tingimused ja taotlusvormid on tänasest avalikustatud. Toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad...

Riigihalduse minister Mihhail Korb kinnitas maakondlike arenduskeskuste rolli arendus- ja nõustamiskompetentse omava võrgustikuna üle Eesti

16. märtsil tutvustas maakondlike arenduskeskuste (MAK) võrgustik oma partneritele võrgustiku strateegiat aastateks 2017-2025. Kohtumisel osalesid riigihalduse minister Mihhail Korb ning...

Kohaliku omaalgatuse programmi ja kogukondliku turvalisuse toetusvooru 2017 teabepäev MTÜdele

Teabepäev toimub  neljapäeval, 16.03.2017 algusega kell 15 SA Tuuru II korruse õppeklassis (Vabrikuväljak 1, Kärdla). 14:45 Kogunemine 15:00 Kohaliku omaalgatuse programmi...

Kogukondliku turvalisuse vooru infopäevad

KÜSK viib läbi kolm infopäeva, kus tutvustatakse võimalusi taotleda toetust kogukondliku turvalisuse maakondlikest toetusvoorudest 2017. aastal. Infopäevad toimuvad Pärnus, Tallinnas ja...

Hiiu maavanema Riho Rahuoja kõne Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud aktusel Palade Põhikoolis

Austatud Pühalepa valla rahvas, hiidlased ja Hiiumaa sõbrad! Aili Aarelaid kirjutas 2001. aasta 7. detsembri ajalehes „Sirp" artiklis „Mogri Märt ja tädi Maali üheskoos...

Keskkonnaministeerium teatab Loode-Eesti rannikumere tuulepargi keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avalikustamisest

Nelja Energia AS (registrikood 11183009) soovib elektrienergia tootmise eesmärgil rajada Loode-Eesti rannikumere tuulepargi, mille võimsus on kuni 1100 MW. Kavandatav tuulikute arv on u...

Hiidlased Saaremaal omavalitsusi ühendamas

Hiiu maavanem Riho Rahuoja osales eile Kuressaare linnapea Madis Kallase kutsel Saaremaal  ühinevate omavalitsuste juhtrühma koosolekul. „Saarlastel on ühinemisotsus tehtud ja...

Bussiliiklus 23. ja 24. veebruaril

Kaugliin 704 Õngu -Tallinn - Õngu, on käigus 23.02 ja ei ole käigus 24.02, ülejäänud kaugliinid on käigus graafikujärgselt. Maakonnaliinidel on 23.02 käigus lisaks graafikujärgsetele liinidele...

Ülemaailmne vähipäev tuletab meelde ennetuse olulisust

Tervise Arengu Instituut Pressiteade   Laupäeval, 4. veebruaril tähistati kogu maailmas vähipäeva. Kuna vähihaigestumuse suurenemine nii Eestis kui mujal maailmas jätkub, on...

Maavanemad on valmis tasuta ühistranspordiks juba mais

Kõigile Eesti inimestele tasuta sõiduõiguse maakonnaliinidel oleks võimalik käivitada juba hiljemalt käesoleva aasta 1. maist, leiavad maavanemad oma ühises ettepanekus majandus- ja...

Tallinn - Kärdla lennuliinist

Pressiteade 27.01.2016 Tallinn - Kärdla lennud toimuvad sellel aastal aastaringselt iga päev ehk 12 reisi nädalas. 2016. aastal oli meie liinil 464 reisi, ilma tõttu jäi ära 31....

B7 duubelaasta Saaremaa juhtimisel

Balti mere saarte ühenduse B7 duubelaasta Saaremaa eestvedamisel sai peaasjalikult otsa konverentsiga „Kas Saaremaa on mereriik?" ehk „Is Saaremaa a maritime country?" Saaremaa oli esimene...

Ettevõtjate kohtumine TS Laevadega 1. veebruaril

Hiiumaa ettevõtjad on oodatud neljapäeval, 1. veebruaril kell 13 Hiiu maavalitsusse, kus toimub kohtumine  TS Laevade esindajate Kaido Padari ja Pille Kauberiga. Päeva  teemaks on...

Libeduse tõttu esineb häireid bussiliikluses

Teeolud on mitmel pool väga libedad ja ettearvamatud, seetõttu võib juhtuda, et bussidel ei õnnestu liini täies pikkuses läbida. Teeolusid hindab bussijuht ja kindlasti ei saa võtta riske, mis...

Hiiumaa perekonnaseisukanded 2016

Käesolev kokkuvõte põhineb Hiiumaal 2016. aastal koostatud perekonnaseisukannetel, kuid perekonnaseisukandeid Hiiumaa elanike kohta koostatakse ka mujal Eestis ning vastupidi - mõned meil...

Hiiu maavalitsus ootab ettepanekuid Hiiu maakonna teenetemärgi andmiseks

Teenetemärk antakse isikutele, kes oma silmapaistva töö ja tegevusega on  kaasa aidanud Hiiumaa arengule, samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust Hiiu maakonda. ...

Pürksi buss sõidab reedeti Rohukülla

Seoses Hiiumaa praami talvise sõiduplaani kehtestamisega, on alates reedest, 13. jaanuarist 2017 käigus maakonnaliini nr 21 lisaväljumine Haapsalust Rohukülla. Buss väljub reedeti kell 15.00...

Seminar „Kas on vahet, mida me räägime ja teeme?“

Seminar „Kas on vahet, mida me räägime ja teeme?" toimub 27. jaanuaril Kassari puhkekeskuses . MTÜ Hiiumaa Lastekaitse Ühing koostöös Hiiumaa Noorsootöö Keskuse, Kärdla...

Lennuliiklus aastavahetusel

Pressiteade 28.12.2016 Lennud Tallinn - Kärdla liinil toimuvad aastavahetusel tavapärase graafiku järgi. Kõigile aastavahetuse reisidele on vabu kohti. Laupäeval, 31. detsembril...

Lääne-Eesti saarte suuremad väravad kutsuvad biosfääri programmiala avastama

Kuivastu, Virtsu, Rohuküla ja Heltermaa sadamates ning Kuressaare ja Kärdla lennujaamades tervitavad tulijaid sildid kirjaga "Saared ja meri - hoitud elukeskkond", mis tähistavad Lääne-Eesti...

Pühadeaegne bussiliiklus

Kaugliinid: 24.12. on kaugliinid käigus graafikujärgselt. 25.12 on käigus kaugliinid 705 (8:00 Tallinnast ja 15:50 Luidjalt) ja 702 (7:45 Kärdlast ja 16:55 Tallinnast). 26.12 on käigus...
Näitan: 1-50
Elemente lehe kohta 50
of 9