Regionaalsete investeeringutoetuste programm

16.12.16

1998. aastal käivitatud programmi eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist.

 

Programmist antakse toetust laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste õppimis-, hoolekande-, sportimis- ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks vajalikeks investeeringuteks, mis on vajalikud programmi sihtgrupile teenuste osutamiseks. 

 

Taotluse esitamise tähtpäev on 15. jaanuar.

Maksimaalne toetuse summa ühe projekti kohta on 80 000 eurot. Oma- ja kaasfinantseeringu minimaalne määr on 25% projekti abikõlblikest kuludest.

 

Taotlus tuleb esitada EAS-ile e-teeninduse kaudu. 

Täpsem info EAS veebilehelt

 

Lisainfo:

Kaja Sõrmus

arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist

tel 463 6060

e-post: kaja.sormus@hiiu.maavalitsus.ee