Hajaasustuse programm

6.04.17

Hiiu maavanem kuulutab hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avatuks alates 8. aprillist 2017. Hiiumaal saavad toetust taotleda Emmaste, Käina, Pühalepa ja Hiiu valla hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud.

 

Programmi eesmärk ja toetatavad tegevused 2017. aastal.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

 

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:

1.      veesüsteemid

2.      kanalisatsioonisüsteemid

3.      juurdepääsuteed

4.      autonoomsed elektrisüsteemid

 

Kui suur on toetus?

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.


Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

 

Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2012-2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

Kes saavad toetust taotleda?

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

 

Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses, kus jagatakse ka infot ja nõu taotlemise kohta. Taotluste esitamise tähtpäev on 8. juuni 2017. a.

 

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta ning taotlusvormid on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel www.eas.ee, Hiiu Maavalitsuse kodulehel www.hiiu.maavalitsus.ee ja kohalikes omavalitsustes.

 

Lisainfo:
Kaja Sõrmus

arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist

tel 463 60 60

mob 50 52 998

kaja.sormus@hiiu.maavalitsus.ee

 

Tiina Loorand

EAS arenduskonsultant
tel 627 9402
tiina.loorand@eas.ee

 

Programmi kontaktisikud omavalitsustes:

Omavalitsus

Kontaktisik

Telefon

e-post

 Emmaste vald

Harri Hiis

503 7656

emko@emmaste.ee

 Hiiu vald 

Kadri Randmaa

5235887

kadri@hiiuvald.ee

 Käina vald

Veronika Kaevandes

462 2882

veronika.kaevandes@kaina.hiiumaa.ee

 Pühalepa vald

Reet Nisumaa

463 6846

reet.nisumaa@pyhalepa.hiiumaa.ee

 

 

Lisadokumendid: