Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuete lootusetuks tunnistamise komisjon

12.02.14
Komisjon on moodustatud Hiiu maavanema 07.02.2012 korraldusega nr 4-2/9-t „Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuete lootusetuks tunnistamise komisjoni moodustamine".
 
Komisjoni ülesanneteks on ebatõenäoliselt laekuvate nõuete lootusetuks kandmise taotluste menetlemine.
 
Komisjoni esimees:
  • Küllike Riisna  – Hiiu Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja;
Komisjoni liikmed:
  • Ülle Näksi   – Hiiu Maavalitsuse kantselei finantsnõunik;
  • Monika Paljasma  – Hiiu Maavalitsuse kantselei nõunik.