Avatud noortekeskuste projektikonkursi komisjon

22.03.17

Avatud noortekeskuste projektikonkursi komisjon on moodustatud Hiiu maavanema 22.04.2015 korraldusega nr 1-1/2015/81„Avatud noortekeskuste projektikonkursi komisjoni koosseisu ja konkursi prioriteetide kinnitamine". Komisjonis on 8 liiget.

 

Komisjoni esimees:

  • Ermo Mäeots – Hiiu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja;

 

Komisjoni liikmed:

  • Karin Kokla – Hiiu Maavalitsuse alaealiste komisjoni sekretär- komisjoni sekretär;
  • Omar Jõpiselg – Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindaja;
  • Kärolin Puusild - Kärdla Ühisgümnaasiumi õpilasomavalitsuse esindaja;
  • Loore Kääramees – Hiiumaa Noortekogu esindaja;
  • Ly Meldorf – Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse direktor;
  • Kati Vaht – Rajaleidja esindaja;
  • Ivika Uslov – Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse esindaja.