Avatud noortekeskuse projektikonkurss

« Tagasi

Hiiu Maavalitsus kuulutab välja projektikonkursi avatud noortekeskustes läbiviidavate projektide toetuseks

Konkursi prioriteetideks on:

  • noorsootöö teenuse osutamist toetavate korduvkasutusega vahendite ja seadmete soetamine ja/või restaureerimine;
  • noorte vaba aja tegevuste mitmekesistamine;
  • noorte omaalgatus.

Konkursil osalemiseks tuleb projektitaotlus koos lisadega esitada kinnises ümbrikus aadressil:

Hiiu Maavalitsus, Leigri väljak 5, 92401 Kärdla märgusõnaga "ANK konkurss"
ja elektrooniliselt aadressil karin.kokla@hiiu.maavalitsus.ee

Projektide esitamise viimane tähtaeg on 25. aprill 2015. Täpsem info Hiiu Maavalitsuse kodulehel www.hiiu.maavalitsus.ee  ja  telefonil 463 6065, Karin Kokla.

 

Konkursi tulemustest teavitatakse  ajalehes „Hiiu Leht" ja Hiiu Maavalitsuse kodulehel  hiljemalt kahe nädala jooksul pärast projektide hindamist.