Avatud noortekeskuse projektikonkurss

Avatud noortekeskuste projektikonkurss on avatud

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutas välja projektikonkursi avatud noortekeskustele, mille eesmärgiks on arendada avatud noorsootööd ning toetada kohaliku tasandi noorsootöö kättesaadavust.

 

Projektikonkursiga toetatakse nii noorsootöö teenuse osutamisele suunatud tegevusi kui teenuse osutamiseks vajalike korduvkasutusega vahendite ja seadmete soetamist ja/või taastamist, millel on seos riikliku arengukavaga (Noortevaldkonna arengukava 2014–2020).

 

Taotlus tuleb vormistada eesti keeles ENTK kodulehel oleval elektroonsel taotlusvormil, digitaalselt allkirjastada allkirjaõigusliku isiku poolt  ning esitada hiljemalt 01. veebruar 2016. a kell 23:59.

 

Avatud noortekeskuste projektikonkursi tingimused ja kord ning vormid on tutvumiseks PDF formaadis. Elektroonsed vormid avanevad lähinädalatel ning selle kohane info lisatakse konkursi väljakuulutamise teate juurde.

 

Konkursi tingimused ja kord SIIN.

 

Taotlusvorm SIIN.

 

Eelarvevorm SIIN.

 

Aruandevorm SIIN.

 

 
Info:

Karin Kokla

Hiiu Maavalitsus

463 6065

 

Seotud failid:

2016 ANK konkursi ENTK direktori KK.pdf

ANK konkursi komisjoni töökord 2016.pdf