Avalduste läbivaatamine hüpoteegiga koormatud kinnistu jagamiseks

1.03.17

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Kui omanik soovib oma kinnistut jagada on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek. Avaldus esitatakse peale kinnistu lahkumõõdistamise lõppemist. Kinnistu jagamisel tuleb arvestada hüpoteegi tagatiseks jääva(te) katastriüksuste hindamisega. Maavalitsus aktsepteerib litsentseeritud hindaja poolt allkirjastatud hindamisakti. Hüpoteegipidajal on erandina õigus lubada kinnisasja jagamist ilma hindamiseta juhul, kui jagamine toimub avalikes huvides ning ei kahjusta hüpoteegipidaja huve. Juhul kui hindamisel selgub, et jagamisel osade väärtus langeb alla määra, mis tagab hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamise, peab erastamise korraldaja asjaõigusseaduse paragrahvi 356 lõike 2 alusel keelama kinnisasja jagamise.

Kestvus

Olenevalt keerukusest kuni 14 päeva.

Hind

Riigilõivu vaba. Kaasnevad hindamise kulud ja notari tasu tasub taotleja.

Õigusaktid

Vastutaja

Küllike Riisna, tel 463 6055, kyllike.riisna@hiiu.maavalitsus.ee
 

Teenuse taotlemine kohalpeal

Vajalikud sammud
Vajalik isiklik kohaletulek või digitaalsel allkirjastatud avalduse esitamine.
Aadress: Leigri väljak 5 Kärdla

Vajalikud 
dokumendid

Isikut tõendav dokument, hindamisakt
 

Viide

Avalduse näidis (RTF formaadis)