Abielu registreerimine

6.01.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus
Abiellumiseks esitavad abiellujad perekonnaseisuasutusele, kus soovitakse abielu sõlmida, isiklikult kohale tulles kirjaliku ühise abiellumisavalduse.
 
Abieluavalduse esitamisel selgitab perekonnaseisuametnik abiellujatele varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse ja varalahususe varasuhete õiguslikku olemust ning asjaolu, et kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse regulatsioon.
 
Abiellujate poolt valitud vara juurdekasvu tasaarvestuse ja varalahususe varasuhte valimisel edastab perekonnaseisuasutus vastava avalduse koos kandeavaldusega abieluvararegistrile.Avalduse alusel avatakse abieluvara registrikaart ja abikaasadele saadetakse abieluvararegistri poolt vastav teade.

     Teadmiseks     

Abielu sõlmimise koht ei ole seotud abiellujate elukohaga.
Toiming viiakse läbi riigikeeles.Vajadusel tellib tõlgi noorpaar ise.
Lisaks maavalitsustele on seadusliku abielu sõlmimise õigus ka kahel Hiiumaa vaimulikul, kes viivad läbi kiriklikke laulatusi.

Hüllo-Kristjan Simson (EELK) - kristjan@dago.ee, tel. 56210324
Tarmo Kähr (EEKBKL) -  tarmo@ekklesia.ee, tel. 56626836

  Kestvus  

Abielu ei sõlmita varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel päevast, millal abiellujad on perekonnaseisuasutusele esitanud abiellumisavalduse.

Hind

Riigilõiv  30 eurot

Maksmine

Riigilõiv peab olema makstud enne avalduse esitamist.

Riigilõivu saab tasuda kohapeal sularahas või internetipangas. Makseterminal puudub.

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Pangakonto
Swedbank nr. EE932200221023778606
SEB pank nr. EE891010220034796011
 Viitenumber: 2900082731
Selgitus: Abielukande tegemine

 

Õigusaktid

Abieluvara voldik:

Vastutaja

 Viiu-Marie Fürstenberg   viiu-marie.furstenberg@hiiu.maavalitsus.ee, tel 463 6064, mobiil 53080295

Teenuse taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
 
Aadress: Kärdla linn, Leigri väljak 5, tuba 114 (või 127)
Vastuvõtuajad
 

Vajaminevad dokumendid

  • Avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
  • mõlema abielluja sündi tõendav dokument;
  • teise või järgmise abielu korral dokument selle kohta, et eelmine abielu on lõppenud või kehtetuks tunnistatud;
  • kohtumäärus alaealise abielluja teovõime laiendamise kohta;
  • abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamise dokument.

Dokumendi või andmete esitamist ei nõuta(va isikut tõendav dokument), kui abielukande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.
 

Kui Eestis soovib abielu sõlmida välismaalane, peab ta lisaks eelnimetatud dokumentidele tõendama, et tal on Eestis viibimiseks välismaalaste seaduses nimetatud seaduslik alus. Välisriigi elanik peab esitama asjaomase riigi pädeva asutuse tõendi selle kohta, et tema elukohariigi õiguse järgi ei ole abielu sõlmimiseks takistusi (abieluvõimetõend).
 

Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid abielukande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente.

 

Avaldus ja kõik dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
 

Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlget ei nõuta, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

 

Abielukande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

 

Kui Eestis soovib abielu sõlmida välismaalane, peab ta lisaks eelnimetatud dokumentidele tõendama, et tal on Eestis viibimiseks välismaalaste seaduses nimetatud seaduslik alus. Välisriigi elanik peab esitama asjaomase riigi pädeva asutuse tõendi selle kohta, et tema elukohariigi õiguse järgi ei ole abielu sõlmimiseks takistusi (abieluvõimetõend). 

Tulemus

Abielukanne rahvastikuregistris. Abielu sõlmimise tõendamiseks väljastatakse abielutõend.
Esmane abielutõend on avaldajale tasuta.

Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

 

Abielutõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku abielukande  koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.

 

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist..

 

Esmane abielutõend on avaldajale tasuta.

Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

 

Abielutõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku abielukande  koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.

 

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.

Viide