Abielu lahutamine

6.01.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus
Perekonnaseisuasutuses võib abielu lahutada abikaasade vastastikusel kokkuleppel ja  juhul, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis.
 
Abielu lahutatakse kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama.

Kestvus

Abielu ei lahutata varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel abielulahutuse avalduse esitamisest.

Hind

Riigilõiv  50 eurot

Maksmine

Riigilõiv peab olema makstud enne avalduse esitamist.

Riigilõivu saab tasuda kohapeal sularahas või internetipangas. Makseterminal puudub.

 

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Pangakonto:
Swedbank nr. EE932200221023778606
SEB pank nr. EE891010220034796011

Viitenumber: 2900082731

Selgitus: Abielulahutuse kande tegemine  

 

Õigusaktid

Vastutaja

Viiu-Marie Fürstenberg  viiu-marie.furstenberg@hiiu.maavalitsus.ee , tel.4636064, 53080295

Teenuse taotlemine kohalpeal

Vajalikud sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
 
Aadress: Kärdla linn, Leigri väljak 5 tuba 114 (või 127)
Vastuvõtuajad

Kui abikaasa ei saa mõjuvatel põhjustel ühise avalduse esitamiseks isiklikult perekonnaseisuasutusse ilmuda, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse.
 
Abielulahutuse kuupäev lepitakse kokku avalduse esitamisel.

Vajaminevad dokumendid

Avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
Abielu sõlmimist tõendav dokument
 
Abieludokumendi esitamist ei nõuta, kui kande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.
 
Avaldused ja kõik dokumendid  esitada  perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
 
Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.
 
Abielulahutuse kande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Tulemus

Abielulahutuse kanne rahvastikuregistris. Lahutajatele väljastatakse soovi korral abielulahutuse tõend.

 

Esmane tõend, mis tuleb välja võtta 14 tööpäeva jooksul, on avaldajale tasuta.

 

Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

 

Tõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku kande koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.

 

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.